Przejdź do treści.

Menu

W ramach projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował działania mające na celu  niwelowanie skutków  rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej z oszczędności wygenerowanych w projekcie zaplanował dostawę 7,1 tys. sztuk pakietów maseczek niemedycznych. Łącznie przekazano 21,3 tys. sztuk maseczek.

Postępowanie zostało przeprowadzone z uwzględnieniem aspektów społecznych  w zamówieniach publicznych. Zamówienie zostało zrealizowane przez podmiot ekonomii społecznej.

Do 10 lipca materiały ochronne będą przekazywane do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie działających na terenie wszystkich powiatów w województwie warmińsko-mazurskim. Następnie PCPR-y  przekażą otrzymane materiały do placówek pomocy społecznej oraz podmiotów reintegracyjnych.

Maseczki trafią między innymi do ośrodków pomocy społecznej, schronisk dla bezdomnych, noclegowni, środowiskowych domów samopomocy, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka adopcyjnego oraz ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Maseczki spełniają standard określony w Wytycznych konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych dla maseczek przeznaczonych dla osób, które nie wykonują zawodów medycznych oraz nie potwierdzono u nich aktywnego zakażenia COVID 19.

Działanie realizowane jest w ramach projektu „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.03.02 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie.

W dniu 8 lipca 2020 r. pakiet maseczek ochronnych został przekazany Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

 

info: warmia.mazury.pl

 

maseczki przekazywanie 1

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski