Przejdź do treści.

Menu

1. Uchwała Nr XXXV/44/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
http://bip.powiat.elblag.pl/2331/Nr_XXXV_2F44_2F10/

2. Uchwała Nr XXXVII/61/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
http://bip.powiat.elblag.pl/2376/Nr_XXXVII_2F61_2F10/

3. Uchwała Nr XXXVII/62/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_elblaski/2377/Nr_XXXVII_62_10/

4. Uchwała Nr IV/6/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniający Uchwałę Nr XXXVII/62/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_elblaski/2487/Nr_IV_6_2011/

5. Uchwała Nr V/19/2011 z dnia 25 mara 2011 r. Rady Powiatu w Elblągu w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
http://bip.powiat.elblag.pl/2521/Nr_V_2F19_2F2011/

5. a) Uchwała Nr XXIII/40/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zamiany uchwały w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. - http://bip.powiat.elblag.pl/10379/2017_/

6. Uchwała Nr XI/71/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. Rady Powiatu w Elblągu w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_elblaski/2695/Nr_XI_71_2011/

7. Uchwała Nr XVIII/78/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. Rady Powiatu w Elblągu w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_elblaski/2919/Nr_XVIII_78_2012/

8. Uchwała Nr 3/2013 Zarząd Powiatu w Elblągu z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia procedury udzielania pożyczek dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na wkład własny lub realizację projektów refundowanych, finansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych.

9. Uchwała Nr XXVI/52./2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_elblaski/3141/Nr_XXVI_52_2013/

10. Uchwała Nr XXXIII/80/2014 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_elblaski/3330/Nr_XXXIII_80_2014/

11. Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
http://bip.powiat.elblag.pl/10063/Nr_XI_2F92_2F2015/

12. Uchwała Nr XIV/49/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Starosty Elbląskiego w dziedzinie wolontariatu o nazwie „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.
http://bip.powiat.elblag.pl/10184/XIV_2F49_2F2016/

13. Uchwała Nr XVIII/96/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
http://bip.powiat.elblag.pl/10295/XVIII_2F96_2F2016/

14. Uchwała Nr XXVII/81/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
http://bip.powiat.elblag.pl/10597/XXVII_2F81_2F2017/

15. Uchwała Nr XXXVIII/80/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
http://bip.powiat.elblag.pl/10941/XXXVIII_2F80_2F2018/

16. Uchwała Nr XV/118/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
http://bip.powiat.elblag.pl/11293/XV_2F118_2F2019/

17. Uchwała Nr XXVIII/79/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
http://bip.powiat.elblag.pl/11543/XXVIII_2F79_2F2020/

18. Uchwała Nr XXXIX/78/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 
https://bip.powiat.elblag.pl/11806/XXXIX_2F78_2F2021/ 

19. Uchwała Nr LI/69/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
https://bip.powiat.elblag.pl/12055/LI_2F69_2F2022/

 

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski