Przejdź do treści.

Menu

Zakładanie Uczniowskich Klubów Sportowych
i Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej
Procedury związane z zakładaniem i rejestracją Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej określają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449).
Starostwo Powiatowe w Elblągu prowadzi rejestr Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, których siedziba mieści się na terenie powiatu elbląskiego.
W celu dokonania wpisu do rejestru należy złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek o wpisanie klubu do ewidencji z następującymi załącznikami:
  1. Protokół z Zebrania Założycielskiego.
  2. Lista Założycieli.
  3. Statut w 3 egzemplarzach.
  4. Lista obecności na Zebraniu Założycielskim.
  5. Dowód opłaty skarbowej.
2. Wniosek o wpisanie składu Zarządu do ewidencji wraz z odpisem uchwały).
3. Wniosek o wpisanie składu organu kontroli wewnętrznej - Komisji Rewizyjnej wraz z odpisem uchwały).
Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem wniosku o wpis do ewidencji.
Poniżej zamieszczono przykładowe formularze wymaganych dokumentów.

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski