Przejdź do treści.

Menu

Projekt Nr 1
Program: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Okres realizacji: 2009 rok
Remont drogi powiatowej i chodników nr 1132N odcinek Nadbrzeże – Łęcze od km 0+000 do km 2+904 i odcinek Ogrodniki – Milejewo od km 8+129 do km 10+229 oraz Nr 1173 odcinek Sałkowice – Surowe od km 2+943 do km 6+543 – Etap I – razem: 8,541 km
wartość inwestycji: 4.803.190,51 zł,
wkład powiatu elbląskiego: 1.014.679,08 zł, wkład Miasta i Gminy Tolkmicko: 472.058,18 zł, wkład Gminy Milejewo: 441.077,84 zł, wkład Miasta i Gminy Pasłęk: 558.111,05 zł, dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: 2.317.264,36 zł.


Projekt Nr 2
Program: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
Okres realizacji: 2009 rok
Remont drogi powiatowej i chodników nr 1103 odcinek Wikrowo - Jegłownik od km 10+393 do km 10+743 i nr 1108 odcinek Bielnik Pierwszy - Elbląg od km 2+400 do km 4+500” – razem: 2,4 km
wartość inwestycji: 1.490.279,83zł, wkład powiatu elbląskiego: 380.995,65zł, wkład Gminy Elbląg:327.771,93zł, wkład Gminy Gronowo Elbląskie:52.512,25zł, dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: 729.000,00 zł.


Projekt Nr 3
Program: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
Okres realizacji: 2010 rok
Remont drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik Drugi na odcinku Nowakowo – Kępa Rybacka – Bielnik Drugi od km 4+331 do 9+623 – razem: 5,292 km
wartość inwestycji: 2.530.876,76 zł
, wkład powiatu elbląskiego: 675.438,38 zł, wkład Gminy Elbląg: 675.438,38zł, dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: 1.180.000,00 zł.


Projekt Nr 4
Program: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
Okres realizacji: 2010 rok
Remont drogi powiatowej i chodników nr 1132N odcinek Łęcze – Pagórki – Ogrodniki od km 2+924 do km 8+124 i nr 1136N długości 456,0 m – Etap II – razem: 5,656 km
wartość inwestycji: 2.351.329,90 zł
, wkład powiatu elbląskiego: 507.156,81 zł, wkład Gminy Tolkmicko:580.000,00zł, wkład Gminy Milejewo:240.173,09zł, dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: 1.024.000,00 zł.


Projekt Nr 5
Program: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
Okres realizacji: 2011 rok
Remont drogi powiatowej Nr 1145N Milejewo – Nowe Monasterzysko - Młynary na odcinku Nowe Monasterzysko - Młynary od km 5+294 do km 5+682 i od km 6+013 do km 11+413,28 – razem: 5,788 km
wartość zadania: 2.796.844,71 zł
, wkład powiatu elbląskiego: 752.328,63 zł, wkład Gminy Młynary: 713.516,08zł, dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: 1.331.000,00 zł.


Projekt Nr 6
Program: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
Okres realizacji: 2011 rok
Remont drogi powiatowej Nr 1173N droga wojewódzka nr 513 ) – Cieszyniec – Sałkowice – Surowe – Etap II na odcinku droga woj. Nr 513 – Cieszyniec – Sałkowice od km 0+000 do km 2+943 – razem: 2,943 km
wartość zadania: 1.514.037,39 zł
, wkład powiatu elbląskiego: 403.018,69 zł, wkład Gminy Pasłęk: 403.018,70zł, dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: 708.000,00zł.


Projekt Nr 7
Rezerwa celowa - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - MSWiA
Okres realizacji: 2010 rok
Remont drogi powiatowej nr 1100N odcinka miejscowości Nowakowo odcinek miejscowości Nowakowo od km 3+443 do km 4+258 o długości 0,815 km, od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1109N do mostu pontonowego na rzece Elbląg) – razem: 0,815 km
wartość inwestycji: 989.921,48zł; wkład powiatu elbląskiego: 268.761,48zł, dotacja: 721.160,00zł


Projekt Nr 8
Rezerwa celowa - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- Wojewoda Warmińsko-Mazurski/MSW

Okres realizacji: 2012 rok
Remont mostu żelbetowego w km 1+445 i mostu pontonowego wraz z budynkiem portierni w km 4+260 w ciągu drogi powiatowej nr 1100N Kępiny Wielkie - Nowakowo - Rubno Wielkie
wartość inwestycji:
507.108,55zł; wkład powiatu elbląskiego: 163.751,26zł, dotacja: 343.357,29zł


Projekt Nr 9
Subwencja ogólna - dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych - Ministerstwo Infrastruktury

Okres realizacji: 2010 rok
Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w miejscowości Brudzędy w ciągu drogi powiatowej Nr1103N Jegłownik – Gronowo Elbląskie – Zwierzno – Stare Dolno,
km 26+790, gm. Markusy
wartość inwestycji:
440.358,95zł; wkład powiatu elbląskiego: 235.658,95zł, dotacja: 204.700,00zł


Projekt Nr 10
Subwencja ogólna - dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych - Ministerstwo Infrastruktury
Okres realizacji: 2011 rok

Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych przez rzekę Gardynę w m. Kraskowo w km 6+889 w ciągu drogi powiatowej nr 1149N Kurowo Braniewskie – Młynary
wartość inwestycji:
434.752,35zł; wkład powiatu elbląskiego: 217.752,35zł, dotacja: 217.000,00zł


Projekt Nr 11
Subwencja ogólna - dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych - Ministerstwo Infrastruktury
Okres realizacji: 2011 rok

Przebudowa mostu na przepust na rzece Młynówka w ciągu drogi powiatowej nr 1161N Spędy -Dobry - Krykajny w km 2+191 w m. Dobry
wartość inwestycji:
487.603,54 zł; wkład powiatu elbląskiego: 468.603,54zł , dotacja: 19.000,00zł


Projekt Nr 12
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program Priorytetowy: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
Część 1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Tytuł projektu:
„Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej powiatu elbląskiego”.

Okres realizacji projektu: 21.05.2013 r. – 31.05.2014 r.
Ogólna wartość projektu: 6 149 878,42 zł; Uzyskana kwota dofinansowania: 2 117 878 zł.
Opis projektu:
Termomodernizacja budynków należących do następujących jednostek organizacyjnych:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Elblągu
- Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
- Dom Pomocy Społecznej w Rangórach
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
- Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie
- Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
- Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Orle Gniazdo” w Marwicy
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim.


Projekt Nr 13
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Tytuł projektu: „Doposażenie w sprzęt Wydziału Kryminalistyki Komendy Miejskiej Policji w Elblągu”.
Okres realizacji projektu: 01.09.2015 r. – 04.12.2015 r.
Ogólna wartość projektu: 5 997,00 zł; Uzyskana kwota dofinansowania: 5 997,00 zł.
Opis projektu:
Zakup dla Zespołu Kryminalistyki Komendy Miejskiej Policji w Elblągu sprzętu fotograficznego wraz akcesoriami:
- cyfrowy aparat fotograficzny Pentax K-50 + obiektyw DA 18-135WR – 1 szt.,
- lampa błyskowa Metz 52 AF-1 Digital Pentax – 1 szt.,
- lampa błyskowa Metz 52 AF-1 Digital Nikon – 1 szt.,
- plecak fotograficzny Vanguard Adaptor 48 – 3 szt.,
- filtr HOYA UV PRO1 DIGITAL 62 mm – 1 szt.,
- karta pamięci SanDisk Ultra SDHC 32GB 80MB/s UHS-I Class 10 – 1 szt.


Projekt Nr 14
PNWN Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej

Oś priorytetowa: Dobrosąsiedzkie relacje między Polakami i Niemcami
Działanie: Dwa kraje, jeden cel! - łączymy młodych Polaków i Niemców
Tytuł projektu: Projekt 1 „Wiem i rozumiem więcej”
Okres realizacji projektu: 23-27 V 2011 (przyjazd uczniów z Niemiec)
Wkład własny powiatu elbląskiego: 3.790,25
Ogólna wartość projektu: 10.943,07 zł
Uzyskana kwota dofinansowania PNWN: 5.622 zł
Wpłata młodzieży: 1.530,82 zł
Tytuł projektu: Projekt 2 Znajdźmy wspólny smak
Okres realizacji projektu: 26 IX-1 X 2011 (wyjazd uczniów do Niemiec)
Wkład własny powiatu elbląskiego: 588,53
Ogólna wartość projektu: 6.359,19 zł
Uzyskana kwota dofinansowania PNWM: 5.030 zł
Wpłata młodzieży: 440,66 zł
Tytuł projektu: Projekt 3 „Nie powielajmy historii - wyciągnijmy sensowne wnioski”
Okres realizacji projektu: 22-27 IV 2013 (wyjazd uczniów do Niemiec)
Okres realizacji projektu: 09-14 IX 2013 (przyjazd uczniów z Niemiec)
Okres realizacji projektu: 20-25 IV 2015 (przyjazd uczniów z Niemiec)
Okres realizacji projektu: 29 IX-4.10.2015 (wyjazd uczniów do Niemiec)
Wkład własny powiatu elbląskiego: 1.191 zł
Ogólna wartość projektu: 11.380,90 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 10.378,90 zł
Opis projektu: Projekty realizowane były we współpracy z niemiecką szkołą Lucas-Cranach Gymnasium w Lutherstadt Wittenberg. W każdych spotkaniach brało udział 26 uczniów (13+13). Spotkania miały na celu zacieśnianie kontaktów między naszymi szkołami, poznanie kultur i stylu życia obu narodów oraz pozbycie się stereotypów i wzajemnych uprzedzeń. Uczestnicy wymiany starali się przełamywać barierę językową porozumiewając się zarówno w języku niemieckim, jak i języku angielskim.


Projekt Nr 15
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
Priorytet 3 Wspieranie w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
Tytuł projektu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 w ZSEiT w Pasłęku
Okres realizacji projektu: Od 21.03.2017 r. do 31.12.2017 r.
Wkład własny powiatu elbląskiego: 3.000,00 PLN
Ogólna wartość projektu: 15.000,00 PLN
Kwota dotacji : 12.000,00 PLN + wkład własny powiatu 3.000,00 PLN
Opis projektu: Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa , w tym rozbudowa księgozbioru biblioteki szkolnej przez zakup nowości wydawniczych.
W ramach Programu szkoła zaplanowała szereg działań mających wpływ na rozwój zainteresowań, kształtowanie twórczych postaw i kompetencji czytelniczych uczniów oraz projektów wspomagających realizację celów kształcenia w zakresie edukacji humanistycznej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
W trakcie realizacji Programu szkoła przeprowadzi:
1.„NOCNY MARATON LEKTUR”- projekt dla klas maturalnych polegający na oglądaniu, dyskusji, analizie i interpretacji adaptacji filmowych lektur szkolnych (IX/X 2017).
2.„KSIĄŻKA W OBIEKTYWIE. CZYTAM WSZĘDZIE TAM, GDZIE LUBIĘ… BO LUBIĘ” –ogólnoszkolny konkurs fotograficzny (w trakcie realizacji).
3. „MOJE FASCYNACJE CZYTELNICZE – LIST DO PRZYJACIELA” – konkurs literacki z języka niemieckiego i języka angielskiego dla uczniów kl. I. (IX/X 2017).
4. „CO CZYTALI MOI RODZICE, DZIADKOWIE I NAUCZYCIELE GDY MIELI NAŚCIE LAT?”- konkurs na pracę w formie wywiadu, reportażu ( praca literacka, bądź krótka migawka filmowa) konkurs dla uczniów klas III. (X 2017).
5. „MISTRZ OSTATNIEGO ROZDZIAŁU - TWORZYMY ALTERNATYWNE ZAKOŃCZENIE WYBRANEJ KSIĄŻKI/LEKTURY”- konkurs literacki dla uczniów klas II. (XI 2017).
6. „WIELCY PISARZE ANGIELSCY”- konkurs języka angielskiego na prezentację (dwujęzyczną) dla uczniów klas III i IV. ( X 2017).
7. „KULINARNE SPOTKANIA Z LIBERATURĄ. DEGUSTACJA SŁÓW – CZYLI WARSZTATY TWORZENIA KSIĄŻEK NIEOCZYWISTYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK CARVINGU”- konkurs kulinarno-literacki dla uczniów klas o profilu gastronomicznym. ( XI 2017).
8. „ROLA CZYTANIA W ŻYCIU CZŁOWIEKA. ZŁOTE MYŚLI O KSIĄŻCE I CZYTELNICTWIE” – konkurs na prezentację dla uczniów mieszkających w internacie ZSEiT. (IX 2017).
9. „KONKURS WIEDZY O PATRONIE – STANISŁAWIE MIKOŁAJCZYKU” – ogólnoszkolny konkurs wiedzy o patronie połączony z wystawą tematyczną (XI 2017).
10. AKCJA „UWOLNIJ KSIĄŻKĘ”– ogólnoszkolna akcja wymiany książek między uczniami za pośrednictwem biblioteki szkolnej, pod hasłem „Podaruj Książce Drugie Życie – Nie Skazuj Jej Na Zapomnienie”. (IX-XII 2017).
11. AKCJI „Zabierz książkę na… (święta, ferie) i wakacje” (jako propozycji wypożyczenia uczniom oraz nauczycielom książek na czas dłuższych przerw między zajęciami dydaktycznymi.(w trakcie realizacji).
12. AKCJA „Co chcę przeczytać? Moje książki marzeń”- ogólnoszkolna akcja określająca preferencje czytelnicze uczniów ( w trakcie realizacji).
13. „SPOTKANIE Z RODZICAMI”- szkoła zorganizuje spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów o udziale szkoły i zaangażowaniu młodzieży w realizację projektów edukacyjnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa połączone z prezentacją tematyki uwzględniającej wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży. ( IX 2017).
14. Na zakończenie realizacji programu szkoła zorganizuje -„KONFERENCJĘ – PODSUMOWANIE REALIZACJI NPRC w ZSEiT”, w trakcie którego zostaną zaprezentowane efekty realizacji wszystkich przeprowadzonych projektów edukacyjnych oraz nagrodzeni uczestnicy programu. Organizatorzy dokonają również wśród uczestników projektów ewaluacji zrealizowanych działań w postaci badania ankietowego. (XII 2017).
Szkoła nawiązała także współpracę Biblioteką Publiczną w Pasłęku( umowa współpracy - IV 2017 r.) w zakresie upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów oraz wymiany informacji i planowania zakupów z uwzględnieniem wspólnej, racjonalnej strategii w lokalnej polityce gromadzenia zbiorów.
W ramach przekazanej dotacji dotychczas (stan na 20.06.2017 r.) zakupiono do biblioteki szkolnej 406 woluminów (książek niebędących podręcznikami) na kwotę 6.395,08 PLN.


Projekt Nr 16
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Tytuł projektu - Wyrównanie różnic między regionami II – obszar D – likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy.
Okres realizacji – 2013 r. -2018 r.
Ogólna wartość projektu – 120.000, 00 zł
Uzyskana kwota dofinansowania – 70.000,00 zł
Opis projektu -
Zakup samochodu 9 osobowego niezbędnego do zapewninea ciągłości zadań statutowych dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Orle Gniazdo" w Marwicy oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczwczej "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku.


Projekt Nr 17
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Tytuł projektu: „Remont drogi powiatowej Nr 1149N (Wierzno Wielkie) droga powiatowa Nr 1308N - Kurowo Braniewskie-Młynary na odcinku Kraskowo-Młynary od km 6+673 do km 9+673”
Okres realizacji:
2012 rok
Wartość inwestycji: 1.644.859,17 zł
wkład powiatu elbląskiego: 597.429,59 zł
Środki Gminy Młynary: 497.429,58 zł
Środki Nadleśnictwa Młynary: 100.000,00 zł
dofinansowanie: 450.000,00 zł


Projekt Nr 18
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147N dr. woj. nr 504 Pogrodzie - Brzeziny - Rychnowy - Huta Żuławska -Przybyłowo od km 0+000 do km 8+800”
Okres realizacji: 2013 rok
Wartość inwestycji: 6.381.435,92 zł
wkład powiatu elbląskiego:
1.080.145,10 zł
wkład Gmina Milejewo 500.000,00 zł
wkład Gminy Tolkmicko 1.701.290,82 zł
wkład Nadleśnictwa Elbląg 100.000,00 zł
dofinansowanie: 3.000.000,00 zł


Projekt Nr 19
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki – Śliwice – Rychliki - Gołutowo na odcinku Rychliki –Gołutowo”
Okres realizacji: 2013
rok
Wartość inwestycji: 3.737.271,53 zł
wkład powiatu elbląskiego: 972.518,77 zł
wkład Gminy Rychliki: 972.518,76 zł
dofinansowanie: 1.792.234,00 zł


Projekt Nr 20
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik Drugi na odcinku Cieplice – Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 – etap II”
Okres realizacji:
2014 rok
Wartość inwestycji: 1.973.955,14 zł
wkład powiatu elbląskiego: 508.372,35 zł
wkład Gminy Elbląg: 493.488,79 zł
dofinansowanie: 972.094,00 zł


Projekt Nr 21
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Ttuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126N (Żuławka Szt.) gr. pow. Stalewo – Zwierzno – Balewo – Krzewsk -Żółwiniec - Jurandowo od km 4+495 do km 7+625 o dług. 3,130km”
Okres realizacji: 2015 rok
Wartość inwestycji: 2.104.357,04 zł
wkład powiatu elbląskiego: 545.777,28 zł
wkład Gminy Markusy: 526.086,76 zł
dofinansowanie: 1.032.493,00 zł


Projekt Nr 22
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin - dr. woj. nr 509-Etap I, odc. Gronowo Górne-Nowina (od dr. pow. Nr 1139N ul. Szafirowa do drogi gmin.101010N)”
Okres realizacji:
2015 rok
Wartość inwestycji: 2.749.866,22 zł
wkład powiatu elbląskiego: 701.000,11 zł
wkład Gminy Elbląg: 701.000,11 zł
dofinansowanie: 1.347.866,00 zł


Projekt Nr 23
Program Rozwoju Gminnej I Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019
Tytuł projektu: „Przebudowa drogi pow. Nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku”
Okres realizacji:
2016 rok
Wartość inwestycji: 1.945.515,24 zł
wkład powiatu elbląskiego:
329.321,65 zł
wkład gminy Pasłęk: 954.023,05 zł
dofinansowanie: 662.170,54 zł


Projekt Nr 24
Program Rozwoju Gminnej I Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019
Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161N Granica powiatu – Dobry – Krykajny (DW 513)”
Okres realizacji: 2017 rok
Wartość inwestycji: 6.866.212,66 zł
wkład powiatu elbląskiego: 2.365.512,66 zł
wkład gminy Godkowo: 1.500.700,00 zł
dofinansowanie: 3.000.000,00 zł


Projekt Nr 25
Subwencja Ogólna
Tytuł projektu: „Przebudowę mostu na przepust na potoku rzeki Elszka w ciągu drogi powiatowej nr 1155N Stegny – Kawki – Łukszty, w km 0+492 w miejscowości Stegny”
Okres realizacji: 2013 rok
Wartość inwestycji: 198.501,01 zł
wkład powiatu elbląskiego: 99.301,01 zł
dofinansowanie: 99.200,00 zł


Projekt Nr 26
Subwencja Ogólna
Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2179N ul. Strażackiej w Pasłęku na odcinku od km 0+000 do km 0+330”
Okres realizacji: 2013 rok
Wartość inwestycji: 575.996,94 zł
wkład powiatu elbląskiego: 216.996,94 zł
wkład Gminy Pasłęk: 277.500,00 zł
dofinansowanie: 81.500,00 zł


Projekt Nr 27
Subwencja Ogólna
Tytuł projektu: „Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rz. Sała w km 8+831 dr. pow. Nr 1175N Burdajny – Plajny – Grądki - Surowe w msc. Grądówko”
Okres realizacji:
2014 rok
Wartość inwestycji: 603.941,56 zł
wkład powiatu elbląskiego: 364.941,56 zł
dofinansowanie: 239.000,00 zł


Projekt Nr 28
Subwencja Ogólna
Tytuł projektu: „Przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo stanowiącym dopływ rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej nr 1153N Borzynowo – Marianka – Pasłęk”
Okres realizacji: 2016
rok
Wartość inwestycji: 333.909,10 zł
wkład powiatu elbląskiego: 175.671,10 zł
dofinansowanie 158.238,00 zł


Projekt Nr 29
Subwencja Ogólna
Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki - droga wojewódzka nr 509”
Okres realizacji: 2016
rok
Wartość inwestycji: 434.216,53 zł
wkład powiatu elbląskiego: 113.001,53 zł
wkład Gminy Milejewo: 162.300,00 zł
wkład Miasta Elbląg: 90.000,00 zł
wkład Nadleśnictwa Elbląg: 50.000,00 zł
dofinansowanie: 18.915,00 zł


Projekt Nr 30
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wyrównywanie Różnic Między Regionami.
Tytuł projektu:
Wyrównywanie różnic między regionami obszar D - Likwidacja barier transportowych. „Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – RENAULT TRAFIC”.

Okres realizacji: 2007 r.
Wartość całkowita zakupu: 104 990,00; pozyskane środki PFRON 80 000,00 zł; środki własne: 24 990,00 zł.


Projekt Nr 31
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wyrównywanie Różnic Między Regionami.
Tytuł projektu:
Wyrównywanie różnic między regionami - Likwidacja barier transportowych. „Zakup Samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – VOLKSWAGEN T-5”.

Okres realizacji: 2013 r.
Wartość całkowita zakupu: 120 000,00 zł; pozyskane środki PFRON 72 000,00 zł; środki własne: 48 000,00 zł.


Projekt Nr 32
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Refundacja Kosztów Wyposażenia Stanowiska Pracy Osoby Niepełnosprawnej ze środków PFRON.
Tytuł projektu:
Zorganizowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zwane „refundowanym stanowiskiem”.

Okres realizacji: 2014 r. - 2017 r.
Wartość całkowita: 36 392,37 zł; pozyskane środki PFRON 36 392,37 zł.


Projekt nr 33
Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Tytuł projektu:
Dofinansowanie projektu w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami II – obszar D- likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusa.
Okres realizacji projektu: IV 2013 r. – IV 2018 r. DPS w Rangórach zobowiązał się nie zbywać pojazdu przed upływem 5 lat od jego zakupu.
Ogólna wartość projektu 105.900 zł, w tym dofinansowanie z PFRON 63.540 zł, wkład własny 42.360 zł.
Opis projektu: Na potrzeby DPS w Rangórach został zakupiony w miesiącu kwietniu 2013 r. samochód 9-cio osobowy, Fiat Scudo przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku.


Projekt nr 34
Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Tytuł projektu:
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
Okres realizacji projektu: 19.09.2016 r.-18.09.2019 r. Umowa wygasa po upływie 36 miesięcy zatrudnienia przez pracodawcę osoby niepełnosprawnej na refundowanym stanowisku.
Dofinansowanie z PFRON wyposażenia stanowiska kucharza 49.884,63 zł.
Opis projektu: DPS w Rangórach zatrudnił z dniem 19.09.2016 r. na czas nieokreślony osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności na stanowisku kucharza i otrzymał dofinansowanie do wyposażenia stanowiska : piec konwekcyjno-parowy, zmywarka, kuchnia gazowa , szafa z stali nierdzewnej, mikser.


Projekt nr 35
Subwencja Ogólna

Tytuł projektu: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszewce w km 12+282 drogi powiatowej nr 1103 N, na odcinku Jegłownik-Gronowo Elbląskie, w miejscowości Mojkowo”

Okres realizacji: 2017 rok
Wartość inwestycji: 2.122.972,77 zł

wkład powiatu elbląskiego: 1.079.772,77 zł
dofinansowanie: 1.043.200,00 zł


Projekt Nr 36

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019
Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo - Kamiennik Wielki - Pomorska Wieś (DW509) na odcinku od km 0+361 do km 5+500”
Okres realizacji: 2018 rok
Wartość inwestycji: 6.444.177,93zł
wkład powiatu elbląskiego: 1.720.877,93zł
wkład Gminy Milejewo: 600.000,00zł

wkład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe: 1.121.300,00
dofinansowanie: 3.000.000,00zł


Projekt Nr 37

Rządowy Program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej

Tytuł projektu: „Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno – Markusy – Krzewsk dł. 5,5 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)”

Okres realizacji: 2018 rok

Wartość inwestycji: 7.994.456,07zł

wkład powiatu elbląskiego: 1.848.757,37zł

wkład Gminy Markusy: 972.523,70zł

wkład Gminy Gronowo Elbląskie: 173.175,00zł

dofinansowanie: 5.000.000,00zł


 Projekt Nr 38

Subwencja Ogólna

Tytuł projektu: „Przebudowa mostu na przepust w km 6+937 drogi powiatowej nr 1169N w miejscowości Zielno”
Okres realizacji: 2018 rok
Wartość inwestycji: 714.832,75zł
wkład powiatu elbląskiego: 391.032,75zł
dofinansowanie: 323.800,00zł


Projekt Nr 39
Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Wyrównanie różnic między regionami III- obszar B –likwidacja barier architektonicznych: „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku"
Okres realizacji: 2018 r. -2019 r.
Ogólna wartość projektu: 158.500, 00 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 57.223,16 zł
Opis projektu - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku przy ul. Bankowej 2/2.


Projekt Nr 40
Fundusz Dróg Samorządowych
Tytuł projektu:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbląskie- Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850
Okres realizacji: 2019 rok
Wartość inwestycji:
6.032.860,30zł
wkład powiatu elbląskiego:
1.551.298,30zł
wkład Gminy Elbląg: 1.505.487,00zł
dofinansowanie:
2.976.075,00zł


Projekt Nr 41
Fundusz Dróg Samorządowych
Tytuł projektu:
Remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503-Łęcze-Elbląg na odcinku od km 3+270 do km 4+759
Okres realizacji: 2019 rok
Wartość inwestycji:
1.304.212,76zł
wkład powiatu elbląskiego:
651.581,38zł
dofinansowanie: 651.581,38zł


logo projektu

Projekt Nr 42

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.
Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

EFEKTY: Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł
Otrzymany Grant:
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach otrzymał grant w wysokości: 184 491,37 złotych (wysokość grantu po aktualizacji).
Okres realizacji projektu: 25 maja-31 marca 2021 r.


logo projektu

Projekt Nr 43

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

EFEKTY:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł

Okres realizacji projektu: 25 maja - 25 marca 2021 r.

Otrzymane Granty: Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie
Władysławowo 4, 82-300 Elbląg

Wysokość grantu: 228 274,48 (wysokość grantu po aktualizacji).


Projekt Nr 44
Fundusz Dróg Samorządowych

Tytuł projektu: Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie – Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno
Okres realizacji: 2020r.
Wartość inwestycji: 2.912.051,81zł
wkład powiatu elbląskiego: 733.978,46zł
wkład Gminy Elbląg: 728.012,95zł
dofinansowanie: 1.450.060,40zł


Projekt Nr 45
Fundusz Dróg Samorządowych

Tytuł projektu: Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do 4+806,00
Okres realizacji: 2020r.
Wartość inwestycji:2.136.240,36zł
wkład powiatu elbląskiego: 543.017,09zł
wkład Gminy Markusy: 534.060,09zł
dofinansowanie: 1.059.163,18zł


Projekt Nr46
Fundusz Dróg Samorządowych
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie
Okres realizacji: 2020r.
Wartość inwestycji: 4.103.335,85zł
wkład powiatu elbląskiego: 1.102.828,47zł
wkład Gminy Gronowo Elbląskie: 1.096.960,26zł
dofinansowanie: 1.903.547,12zł


Projekt Nr 47
Fundusz Dróg Samorządowych

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km
Okres realizacji: 2020r.
Wartość inwestycji: 2.807.044,29zł
wkład powiatu elbląskiego: 714.491,58zł
wkład Gminy Młynary: 697.517,57zł
dofinansowanie: 1.395.035,14zł


Projekt Nr 48
Subwencja ogólna

Tytuł projektu: Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowościach Różany i Markusy
Okres realizacji: 2020r.
Wartość inwestycji: 1.879.417,41zł
wkład powiatu elbląskiego: 939.708,70zł
dofinansowanie: 939.708,71zł


Projekt Nr 49
Subwencja ogólna

Tytuł projektu: Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy
Okres realizacji: 2020r.
Wartość inwestycji: 370.056,16zł
wkład powiatu elbląskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) : 320.115,87zł
dofinansowanie: 49.940,29zł


Projekt Nr 50
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym nowości wydawniczych. Projekt czytelniczy „Książka ważna cały rok”. MOW Kamionek Wielki.
Okres realizacji projektu: 2020 rok
Wkład własny powiatu: 620,00 złOgólna wartość projektu: 3100,00 zł
Kwota dotacji: 2480,00 zł

Opis projektu: Cykl zajęć angażujących wychowanków i pracowników naszej szkoły, środowisko lokalne, uczniów pobliskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego im. Kaprów polskich w Suchaczu i Szkoły Podstawowej nr 6 w Elblągu, Przedszkola miejskiego „Bajkowy Las” w Tolkmicku w upowszechnianiu czytelnictwa i popularyzacji książek oraz rozwijaniu kompetencji czytelniczych najmłodszych dzieci. Działania przewidziane w projekcie miały na celu promocję książki i czytelnictwa wśród wychowanków MOW oraz zachęcenie do czytania książek, poszerzania swojej wiedzy, ukazanie sposobu spędzania wolnego czasu z książką oraz wzbogacenie i urozmaicenie księgozbioru.


logo projektu

 Projekt Nr 51
„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej „KROKUS”
z siedzibą we Władysławowie realizuje grant ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.
Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej realizującego na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
Celem powierzenia grantu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zleconych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno- zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zleconych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu: 14 630 170,25 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 14 630 170,25 zł
Okres realizacji projektu: 01 wrzesień - 27 listopad 2020 r.

Otrzymane Granty: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie, Władysławowo 4, 82-300 Elbląg
Wysokość grantu: 7 560,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 7 560,00 zł.


logo projektu

Projekt Nr 52
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie współrealizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Okres realizacji projektu: 01 maj – 31 grudzień 2020 r.
Dofinansowanie projektu:8 595,53


logo projektu

Projekt Nr 53
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

Otrzymany Grant: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku w wysokości:

Wartość całkowita Grantu 562 656 zł, w tym:

wkład Funduszy Europejskich 474.206,47 zł

wkład Budżetu Państwa 88.449,53 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.01.2021


logo projektu

Projekt Nr 54
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt pn. „POWER COVID” nr: COVID.19.14.0018 finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

Otrzymany Grant: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku w wysokości:

Wartość całkowita Grantu 38.975,55, w tym:

wkład Funduszy Europejskich 84,17 %

dotacja celowa 15,83 %
Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.12.2020


logo projektu

Projekt Nr 55
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach realizuje projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakup i wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników oraz mieszkańców DPS.

EFEKTY:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł
Otrzymany Grant:
Dom Pomocy Społecznej otrzymał grant w wysokości: 234 020,64 złotych (wysokość grantu po aktualizacji).
Okres realizacji projektu: 18 września 2020 r. - 31 marca 2021 r.


Bez tytułu

Projekt nr 56
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Tytuł projektu:
  Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap I od km 0+000,00 do km 2+054,53
Całkowita wartość zadania: 2 244 644,21zł
Dofinansowanie:1 459 018,73zł
Środki własne Beneficjenta: 785 625,48zł; w tym: Powiatu Elbląskiego 392 812,74zł; Gminy Markusy392 812,74
Okres realizacji: 2021 rok
Krótki opis zadania: W ramach remontu odcinka drogi powiatowej nr 1124N wykonano m.in.: - nową nawierzchnię bitumiczną jezdni (szerokość od 4,0 m), jednoznacznie wyznaczono zjazdy, wykonano utwardzone pobocza, zostało odnowione oznakowanie pionowe, odtworzono rowy przydrożne oraz wykonano renowację elementów jednoprzęsłowego obiektu mostowego, a skarpy zostały zahumusowane i obsiane trawą.


Bez tytułu

Projekt nr 57
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Tytuł projektu:
Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie
Całkowita wartość zadania: 3 904 083,15zł
Dofinansowanie: 2 537 654,04zł
Środki własne Beneficjenta: 1 366 429,11zł; w tym: Powiatu Elbląskiego 683214,56zł; Gminy Gronowo Elbląskie 683214,55zł
Okres realizacji: 2021-2022
Krótki opis zadania: Remont odcinków dróg powiatowych nr 1120N i 1117N polegał m. in. na odtworzeniu istniejącej nawierzchni dróg przez wykonanie nowej nakładki bitumicznej, poprawie geometrii skrzyżowania, jednoznacznym wyznaczeniu zjazdów z kostki betonowej, wykonaniu poboczy z KŁSM, odmuleniu rowów przydrożnych oraz wymianie oznakowania pionowego.


Bez tytułu

Projekt nr 58
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Tytuł projektu:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km
Całkowita wartość zadania: 2 795 783,59zł
Dofinansowanie: 1 765 259,47zł
Środki własne Beneficjenta: 950 524,33zł; w tym: Powiatu Elbląskiego 14 375,33zł; Gminy Młynary 936 149,00zł
Koszty niekwalifikowane: 79 999,79zł
Okres realizacji: 2021-2022
Krótki opis zadania: W ramach przebudowy drogi wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni, poszerzono drogę do normatywnej szerokości 5m, unormowano odwodnienie, wykonano pobocza o szer 0,75m z kruszywa łamanego, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, wykonano obramowanie krawędzi jezdni opornikiem betonowym, wykonano humusowanie z obsianiem trawą.


Bez tytułu

Projekt nr 59
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Tytuł projektu:
Remont drogi powiatowej nr 1185 N na odcinku Jelonki - Śliwica
Całkowita wartość zadania: 3 904 083,15zł
Dofinansowanie: 2 537 654,04zł
Środki własne Beneficjenta: 1 366 429,11zł; w tym: Powiatu Elbląskiego 239 725,45zł; Gminy Rychliki 239 725,45zł
Okres realizacji: 2021-2022
Krótki opis zadania:W ramach remontu odcinka drogi powiatowej nr 1185N wytyczono trasę i punkty wysokościowe, sfrezowano nawierzchnię w miejscach włączeń, oczyszczono i skropiono nawierzchnię, ułożono warstwę wyrównawczą z mieszanki AC 16 W Kr 3, oczyszczono i skropiono nawierzchnię, wykonano warstwę ścieralną z mieszanki SMA 16 DTS JENA, wykonano ścinkę poboczy wraz z utylizacją urobku.


Bez tytułu

Projekt nr 60
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Tytuł projektu:
Remont DP nr 1158N Młynarska Wola-granica powiatu elbląskiego
Całkowita wartość zadania: 3 403 665,10zł
Dofinansowanie: 1 952 384,91zł
Środki własne Beneficjenta: 1 051 284,19zł
Koszty niekwalifikowane: 399 996,00zł
Okres realizacji: 2021-2022
Krótki opis zadania: W ramach zadania wykonano: nową nawierzchnię bitumiczną na jezdni z mieszanki SMA 11 KR3 gr. 4 cm, wzmocniono istniejącą konstrukcję drogi mieszanką AC 22 W gr. 7 cm KR 3, lokalnie wyrównano istniejącą konstrukcję drogi mieszanką mineralno – bitumiczną AC16 W KR3, odmulono istniejące rowy, oczyszczono istniejące przepusty pod koroną drogi oraz zjazdami wraz z remontem przyczółków, wykonano pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, wykonano mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni - krzaków wzdłuż poboczy, wymieniono istniejące oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome.


 Bez tytułu

Projekt nr 61

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu: Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo

Okres realizacji: 2020-2021

Całkowita wartość zadania: 4 722 428,45zł

Dofinansowanie: 2 356 523,00zł

Środki własne Beneficjenta: 2 356 523,01zł

Koszty niekwalifikowane: 9 382,44,00zł


Projekt nr 62

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tytuł projektu: Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo

Całkowita wartość zadania: 5 212 579,01zł

Dofinansowanie: 5 212 579,01zł


Projekt nr 63

Subwencja Ogólna

Tytuł projektu: Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku

Okres realizacji: 2021

Wartość inwestycji:1 484 707,05zł

wkład powiatu elbląskiego:484 885,05zł

Dofinansowanie: 999 822,00zł


Projekt nr 64

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary - budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej nr 1149N ul. 1 Maja

Okres realizacji: 2021-2022

Całkowita wartość zadania: 49 323,00zł

Dofinansowanie: 22 527,65zł

Środki własne Beneficjenta: 26 795,35zł


Projekt nr 65

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk - przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej nr 2171N ul. Jagiełły

Okres realizacji: 2021-2022

Całkowita wartość zadania: 53 013,00zł

Dofinansowanie: 34 925,57zł

Środki własne Beneficjenta: 18 087,43zł


Projekt nr 66

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Tytuł projektu: Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte

Okres realizacji: 2021-2022

Całkowita wartość zadania: 71 463,00zł

Dofinansowanie: 45 761,60zł

Środki własne Beneficjenta: 25 701,40zł


Projekt nr 67

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Tytuł projektu: Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej nr 1103N

Okres realizacji: 2021-2022

Całkowita wartość zadania: 144 463,30zł

Dofinansowanie: 115 570,64zł

Środki własne Beneficjenta: 28 892,60zł


Projekt nr 68

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I

Okres realizacji: 2022

Całkowita wartość zadania: 6 788 385,52zł

Dofinansowanie: 3 844 291,80zł

Środki własne Beneficjenta: 2 944 093,72zł


Bez tytułu

Projekt nr 69

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu: „Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym”

Całkowita wartość zadania: 3 802 080,00zł

Dofinansowanie:1 901 040,00zł

Środki własne Beneficjenta: 1 901 040,00zł; w tym: planowany udział Powiatu Elbląskiego 601 040,00zł; planowany udział Gminy Elbląg1 300 000,00

Okres realizacji: 2023-2024

Krótki opis zadania: Roboty budowlane zadania obejmują:
- odcinkowo wzmocnienie krawędzi jezdni poprzez wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem 5MPa gr. 30cm oraz warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego C90/3 frakcji 0/31,5 gr. 20cm;
- wyrównanie lokalnych nierówności z AC16W;
- wykonanie w-wy ścieralnej z SMA JENA 16 gr. min. 5cm średnio 7cm;
- wyregulowanie i zabezpieczenie krawędzi jezdni poprzez montaż krawężników betonowych i oporników betonowych;
- odtworzenie nawierzchni istniejących zjazdów, zatok autobusowych i parkingu z kostki bet.;
- remont istniejących chodników z płytek;
- remont istniejących przepustów pod drogą z zastosowaniem rur HDPE;
- remont elementów wpustów ulicznych i krawężnikowych wraz ze studzienkami odwadniającymi;
- remont ścieku przykrawężnikowego poprawiającego odprowadzenie wód opadowych z jezdni;
- wykonane zostaną pobocza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 frakcji 0/31,5 gr. 16cm;
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowe chemoutwardzalne;
- wymianę barierek chroniących ruch pieszych wzdłuż rowów i skarp wysokich;
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w postaci podcinki gałęzi wrastających w skrajnię drogi oraz karczowanie krzewów porastających pobocza drogi;
- humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych.


 loga pasek

Projekt nr 70

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Wysokośc Grantu: 170.958 zł.

Dzięki konkursowi „Cyfrowy Powiat”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU*, Powiat Elbląski pozyskał grant w wysokości 170 958,00 zł. W ramach grantu samorząd planuje zakup 2 sztuk nowego sprzętu komputerowego oraz jego konfigurację i wdrożenie. Nowym sprzętem będą router i serwer. W ramach projektu wykonana zostanie także diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz zapewnienia cyber-bezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.


Bez tytułu

Projekt nr 71
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Tytuł projektu:
Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych
Całkowita wartość zadania: 323.348,82 zł
Dofinansowanie: 258.679,06 zł
Środki własne Beneficjenta: 64.669,76 zł
Okres realizacji: 2024
Krótki opis zadania:
Zadanie nr 1 - W ramach budowy chodnika wykonano: - frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni na szerokości ok. 1,00 m, gr. ok. 5 cm; - rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni drogi powiatowej z betonowych płyt drogowych; - wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi powiatowej o nawierzchni z SMA 8S 45/80-55 w miejscu dokonanej rozbiórki; - budowę chodnika z betonowej kostki brukowej; - ułożenie betonowych krawężników, oporników oraz obrzeży; - wykonanie zieleni przydrożnej w formie trawników w pasie drogowym.
Zadanie nr 2 - W ramach wykonania przejścia dla pieszych wykonano: - dwuetapowe przejście dla pieszych z betonowej kostki brukowej; - ustawienie lamp solarnych doświetlających przejście dla pieszych; - oznakowanie poziome; - oznakowanie pionowe w postaci aktywnych znaków D-6.


Bez tytułu

Projekt nr 72
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Tytuł projektu:
 „Remont DP nr 1185N Śliwica – Rychliki na odcinku Barzyna Domki”

Całkowita wartość zadania: 751 164,13 zł
Dofinansowanie RFRD: 351 592,00 zł
Środki własne Beneficjenta: 399 572,13 zł w tym: Powiatu Elbląskiego: 223 572,13zł , Gminy Rychliki: 176 000,00 zł
Okres realizacji: 2023 r.
Zakres remontu obejmował:

 1. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni z mieszanki SMA 16 JENA gr. 5 cm;
 2. wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki AC 16 W KR 3-4 gr. 4 cm;
 3. wyrównanie istniejącej konstrukcji drogi mieszanką mineralno – bitumiczną AC16W;
 4. wykonanie poszerzeń drogi do szerokości 4 m;
 5. oczyszczenie istniejących przepustów pod koroną drogi oraz zjazdami wraz z remontem przyczółków
 6. wykonanie uzupełnienia do nowej niwelety kruszywem łamanym 0/31,5 w obrębie istniejących zjazdów i mieszanką bitumiczną AC 11 S gr. 6 cm;
 7. wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw C90/3;
 8. wykonanie peronów w miejscach istniejących przystanków autobusowych
 9. remont istniejącego przepustu Ø 800 na długości 12 mb.

W ciągu drogi powiatowej nr 1185 N na odcinku Barzyna - Domki wykonano remont mający na celu:

 1. poprawę stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej celem uzyskania normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych;
 2. zwiększenie nośności drogi poprzez wzmocnienie jej konstrukcji;
 3. poprawę i unormowanie odwodnienia poprzez oczyszczenie i remont przepustów oraz odmulenie i odkrzaczenie rowów i poboczy;
 4. poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu;
 5. poprawę płynności ruchu;
 6. zabezpieczenie krawędzi drogi poprzez wykonanie utwardzonych poboczy;
 7. wykonanie poszerzenia drogi do szerokości 4,0 m oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Bez tytułu

Projekt nr 73
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Tytuł projektu:
 „Remont DP nr 1126N Złotnica Stalewo gm. Markusy. Etap I”
Całkowita wartość zadania:
2 661 641,68 zł

Dofinansowanie RFRD: 1 330 820,84 zł
Środki własne Beneficjenta: 1 330 820,84 zł w tym: Powiatu Elbląskiego: 665 410,42 zł , Gminy Markusy: : 665 410,42 zł
Okres realizacji: 2023-2024 r.

Krótki opis zadania

Cel remontu DP 1126N to doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego poprzez: poprawienie stanu technicznego jezdni dzięki wykonaniu nowej nawierzchni i uzyskanie normatywnych spadków poprzecznych; odmulenie i odtworzenie rowów przydrożnych; poprawienie płynności ruchu; poprawienie funkcjonowania systemu odwodnienia; zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej obiektów generujących ruch; poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców; odtworzenie nawierzchni chodników oraz peronów autobusowych; wymianę oraz uzupełnienie oznakowania.

Remont drogi polegał na:

- wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni JENA 16;

- wykonaniu nowej nawierzchni wraz z nowymi warstwami konstrukcyjnymi w miejscowości Stalewo;

- wykonaniu korekty łuków; zjazdy;

- wykonaniu poboczy;

- remontach przepustów;

- odtworzeniu nawierzchni chodników i peronów autobusowych;

- remoncie elementów odwodnienia;

- wymianiu studzienek ulicznych;

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

- montażu barier ochronnych stalowych na obiekcie mostowym;

- czyszczeniu rowów przydrożnych;

- wykonaniu humusowania, karczowaniu krzaków.


Bez tytułu

Projekt nr 74

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Tytuł projektu:
 „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III - od km 4+806,00 do km 7+218,15”

Całkowita wartość zadania: 3 457 335,57 zł
Dofinansowanie RFRD: 2 418 200,40 zł
Środki własne Beneficjenta: 1 039 135,17 zł w tym: Powiatu Elbląskiego: 520 949,37zł
Gminy Markusy: 518 185,80 zł
Okres realizacji: 2023-2024 r.
Krótki opis zadania

Cel remontu przedmiotowego odcinka to doprowadzenie go do należytego stanu technicznego. Polegał on na:

- poprawie stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskaniu normatywnych spadków poprzecznych;  

- poprawie i unormowaniu odwodnienia jezdni i odmuleniu rowów;            

- poprawie geometrii skrzyżowań;

- poprawie płynności ruchu;

- udrożnieniu rowów przydrożnych;    

- wyznaczeniu zjazdów;

- poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców.


Projekt nr 75

Programy inwestycyjne w oświacie
Rozwój infrastrukturalny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku.
Realizacja: 18.05.2023 r.-31.12.2023 r.
Wysokość Grantu: 83.000 zł

Celem głównym jest rozszerzenie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku w ten sposób, by mogła objąć zakresem swojego oddziaływania dzieci od najmłodszych, poprzez dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym jak również dorosłą młodzież w tym niepełnosprawną oraz dorosłych- rodziców i nauczycieli z całego obszaru powiatu elbląskiego. Założeniem inwestycji jest wyposażenie pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Komeńskiego 40, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku w m.in. baterie do diagnoz, testy, zestawy ćwiczeń, arkusze, kwestionariusze, podstawowe pomoce i środki dydaktyczne, komputery, drukarki, oprogramowanie. Zabezpieczone zostały gabinety: pedagogiczny, psychologiczny oraz logopedy, gdzie zajęcia prowadzić będzie 8 specjalistów - z ich usług skorzystają mieszkańcy gmin Gronowo Elbląskie, Milejewo, Tolkmicko i Markusy oraz część z gminy Elbląg. Inwestycja realizuje cel jakim jest obowiązek objęcia opieką psychologiczno-pedagogiczną. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku musi zwiększyć zatrudnienie a Powiat Elbląski jako organ prowadzący zapewnić właściwe i bezpieczne warunki lokalowe oraz wyposażenie placówki.


Bez tytułu

Projekt nr 76

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Tytuł projektu:Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206N - ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego w Tolkmicku
Całkowita wartość zadania: 3 524 097,00zł
Dofinansowanie RFRD:
2 819 277,60zł
Środki własne Beneficjenta: 
704 819,40zł
Okres realizacji:
2024 rok

Krótki opis zadania
Zakres robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 2206N (trzech odcinków) obejmuje:
- odtworzenie istniejącej nawierzchni jako nowej z masy mineralno -bitumicznej – warstwa ścieralna z AC 11S – gr. 4 cm na warstwie wiążącej z AC 16W- gr 5 cm, na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm oraz warstwie mrozoochronnej z piasku gr. 30 cm,
- odtworzenie krawężników na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Morskiej i od ul. Morskiej do Morskiej jako krawężników kamiennych z ciekiem wodnym z kostki kamiennej przy krawężniku,
- odtworzenie istniejących chodników z nowej nawierzchni - płytka typu „żwirek płukany” wraz z odtworzeniem obrzeży,
- odtworzenie istniejących zjazdów o nowej nawierzchni z bruku typu „kocie łby” i zukosowaniu n:m=1:1,5m,
- wykonanie remontu istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowego przyłącza "burzówki".
Ponadto w ramach zadania zostanie wybudowany kanał technologiczny.


Bez tytułu

Projekt nr 77

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Tytuł projektu:
Remont drogi powiatowej nr 1133N Ogrodniki – Piastowo
Całkowita wartość zadania: 1 767 267,00zł
Dofinansowanie RFRD:
1 413 813,60zł
Środki własne Beneficjenta: 
353 453,40zł
Okres realizacji:
 2024 rok

Krótki opis zadania

Zakres robót budowlanych remontu drogi powiatowej nr 1133N na odcinku o długości 1825mb obejmuje:

- odtworzenie istniejącej nawierzchni jako nowej z masy mineralno-bitumicznej - warstwa ścieralna z SMA JENA gr. 7 cm na warstwie wyrównawczej z AC 16W;

- remont istniejących zjazdów do posesji i na działki drogowe poprzez ułożenie nowej nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem c90/3 0/31,5 śr. gr. 15 cm;

- wykonanie (po obu stronach jezdni) poboczy o szerokości 0,75 m z mieszanki niezwiązanej z kruszywem c90/3 0/31,5 gr. 10 cm;

- wykonanie poszerzenia części jezdni do 4,0 m w konstrukcji - warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem c90/3 0/31,5 gr. 25 cm, na warstwie stabilizacji gruntu cementem Rm 2,5 MPa;

- renowację istniejących rowów z odwozem materiału i utylizacją, ścinkę części pobocza poza remontowaną jezdnią i poboczem celem poprawnego spływu wody z jezdni i pobocza do rowów oraz humusowanie i obsianie trawą tej części pobocza.

Poprawa warunków nawierzchni jezdni poprzez jej remont pozwoli na swobodne i bezpieczne poruszanie się pojazdami. Dodatkowo odpowiednie wyprofilowanie i nadanie spadków poprzecznych i podłużnych poprawi znacząco odprowadzenie wody z nawierzchni drogi powiatowej.


Bez tytułu

Projekt nr 78

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Tytuł projektu:
Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo-Marwica
Całkowita wartość zadania:
4 198 901,00zł
Dofinansowanie RFRD:
3 359 120,80zł
Środki własne Beneficjenta: 
839 780,20zł

Okres realizacji:2024 rok

Krótki opis zadania
Zakres robót budowlanych remontu drogi powiatowej nr 1119N:
- poprawienie stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie normatywnych spadków poprzecznych;
- odmulanie i odtworzenie rowów przydrożnych;
- wyznaczenie zjazdów;
- remont istniejących uszkodzonych przepustów;
- odtworzenie nawierzchni skrzyżowań z drogami gminnymi;
- wymiana lub uzupełnienie oznakowania pionowego;
- poprawienie widoczności na drodze (m.in. poprzez usunięcie krzewów).

 

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski