Przejdź do treści.

Menu

foto

 

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius
Tytuł projektu: „WiMi” Wide Minds) - Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji
Miejsce realizacji projektu: obszar UE
Okres realizacji projektu: październik 2008 – sierpień 2011r.
Ogólna wartość projektu: 776.333 euro
Uzyskana kwota dofinansowania: 450.000 euro
Liczba instytucji uczestniczących w projekcie: 33
Liczba krajów tworzących konsorcjum: 15 Walia, Irlandia, Szwecja, Finlandia, Dania, Niemcy, Austria, Francja, Hiszpania, Włochy, Grecja, Cypr, Turcja, Czechy i Polska)
Opis projektu: Celem projektu jest zdefiniowanie treści cyfrowego nauczania oraz sposobów jego praktycznego wykorzystania w pracy dydaktycznej i wychowawczej w aspekcie międzynarodowej współpracy szkół z regionów objętych projektem. W Starostwie Powiatowym w Elblągu zostało utworzone Regionalne Centrum Koordynacyjne RCC którego zadaniem jest wspieranie szkół regionu elbląskiego w przygotowaniu i realizacji projektów partnerskiej współpracy szkół Comenius, koordynowanie działań w ramach sieci współpracy „WiMi” oraz redagowanie międzynarodowego magazynu on-line pod nazwą„Kalejdoskop”. W magazynie zamieszczane są materiały przygotowane przez nauczycieli i uczniów z wszystkich 15 krajów uczestniczących w sieci „WiMi”.

Więcej informacji na stronie domowej projektu WiMi: www.wideminds.eu

Zdjęcie numer 1 w artykule: Comenius

 

 

Program E2A

Tytuł projektu: European Environment Ambassadors Europejscy Ambasadorzy Środowiska)

Miejsce realizacji projektu: obszar UE

Okres realizacji projektu: październik 2010– czerwiec2012r.

Ogólna wartość projektu: 20000 euro

Uzyskana kwota dofinansowania: 20.000 euro

Liczba instytucji uczestniczących w projekcie: 4

Liczba krajów tworzących konsorcjum: 4 Hiszpania, Walia, Francja i Polska)

Opis projektu: Celem projektu jest propagowanie ochrony środowiska i oszczędzania zasobów energii w Europie. Uczniowie mogli dowiedzieć się więcej na temat problemów ekologicznych innych krajów oraz sposobów ich eliminacji. Poprzez różnorodne zadania m.in. tworzenie ekologicznych dekoracji świątecznych ora filmów i plakatów promujących „zielony styl życia”). W ramach współpracy stworzono dwie strony internetowe Blog, Eco-Bank na których prezentowano powstałe podczas projektu dzieła uczniów.

 

 

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius

Tytuł projektu: Art Connecting Us Łączy Nas Sztuka)

Miejsce realizacji projektu: obszar UE

Okres realizacji projektu: październik 2012– czerwiec2014r.

Ogólna wartość projektu: 20000 euro

Uzyskana kwota dofinansowania: 20.000 euro

Liczba instytucji uczestniczących w projekcie: 5

Liczba krajów tworzących konsorcjum: 5 Portugalia, Włochy, Turcja, Łotwa i Polska)

Opis projektu: Celem projektu jest rozwijanie mobilności, jakości nauczania oraz jakości współpracy zarówno uczniów jak i nauczycieli. Dzięki podróżom uczniowie będą mogli rozwijać umiejętność komunikacji w językach obcych, poznawać inne kultury oraz stawać się bardziej otwartymi na inne sposoby myślenia. Nauczyciele, poprzez wymianę doświadczeń z zagranicznymi partnerami, będą mieli okazję nauczyć się nowych metod prowadzenia zajęć, spojrzeć z dystansu na własne sposoby nauczania i zastosować nowe metody we własnej pracy. Wymiana spowoduje, iż uczniowie będą musieli odnaleźć się w wielu aspektach życia społecznego co pozwoli im poczuć się obywatelami Europy w dużo większym stopniu. Wpłynie również na poprawę integracji pomiędzy obywatelami poszczególnych krajów oraz poprawę zrozumienia potrzeb innych ludzi m.in. ich niepełnosprawności, specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn wynikających z różnic rasowych, kulturowych, etnicznych bądź religijnych.

 

Nazwa programu: COMENIUS
Oś priorytetowa: Uczenie się przez całe życie
Tytuł projektu: COMENIUS CURA
Wkład własny powiatu: Umowa na dofinansowanie: 24.000EURO, Wkład własny powiatu: 0zł
Opis projektu: Projekt realizowany w MOW wraz z partnerami zagranicznymi z Niemiec, Włoch, Danii, Francji i Wielkiej Brytanii zakładał edukację ekologiczną młodzieży oraz uświadomienie wpływu emisji CO2 na klimat

 

Nazwa programu: COMENIUS
Oś priorytetowa: Uczenie się przez całe życie
Tytuł projektu: Wolontariat jako szansa na aktywne obywatelstwo
Wkład własny powiatu: Umowa na dofinansowanie: 24.000EURO, Wkład własny powiatu: 0zł
Opis projektu: Projekt realizowany w MOW wraz ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii, Danii i Wielkiej Brytanii zakładał równoległe działania szkolnych klubów wolontariatu na rzecz lokalnych społeczeństw.

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski