Przejdź do treści.

Menu


logotypy po ryby


PROJEKT 1

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Numer projektu 00100-6523.2-SW1410060/18/19

Nazwa projektu ,,Wyposażenie Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu’’

Beneficjent: Powiat Elbląski

Termin realizacji operacji: do 30 listopada 2019 r.

 

Koszty całkowite realizacji operacji 74.997,00 PLN

Koszty kwalifikowalne realizacji operacji 60.973,07 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 42.500,00 PLN

Wkład krajowy z Budżetu Państwa 7.500,00 PLN

Wkład własny Powiatu Elbląskiego 24.997,00 PLN 

 

    W wyniku realizacji projektu zakupiono 8 rowerów wodnych wraz z wózkiem slipowym, by osiągnąć cel, którym było rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu. Zakup rowerów wodnych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego poszerzył spektrum osób mogących uprawiać turystykę i rekreację na Zalewie Wiślanym oraz zwiększył ilość osób korzystających z rowerów wodnych i odwiedzających Stanicę Wodną w Nadbrzeżu.

     Zakupione w ramach realizacji projektu rowery wodne są ogólnodostępne w Stanicy Wodnej w Nabrzeżu dla potencjalnych turystów z obszaru działania Lokalnej Grupy Rybackiej oraz na użytek obsługi organizowanych na terenie Stanicy Wodnej spotkań i pikników plenerowych zarówno grup zorganizowanych jak i osób indywidualnych.

Bez tytułu

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski