Przejdź do treści.

Menu

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Karina Ulewska

tel./faks: 055-239-49-62, ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg pok.23

mail: kulewska@powiat.elblag.pl

Mapa aktywności organizacji pozarządowych w powiecie elbląskim: http://www.ngo.powiat.elblag.pl/

 
 

   pdf Wykaz stowarzyszeń w powiecie elbląskim (983 KB)

Stowarzyszenia zwykłe: http://bip.powiat.elblag.pl/10284/Stowarzyszenia_zwykle/

document ANKIETA baza org pozarz (218 KB)

 ___________________________________________________________
 
Przydatne linki:
Portal Organizacji Pozarządowych - www.ngo.pl
Warmińsko-Mazurskie NGO - warminsko-mazurskie.ngo.pl
Bazy Danych - Organizacje Pozarządowe - www.bazy.ngo.pl
Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski -www.kanal-elblaski-lgd.pl
Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblagu - cop.elblag.pl
Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - rowop.pl
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego - www.ropwwm.org.pl
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego - www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

 ___________________________________________________________


  Elbląg, 2020-03-25

Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w 2020 r. następujących zakresach:

1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe,
2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
3. turystyka i krajoznawstwo.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie całego kraju oraz wynikającymi z niego konsekwencjami w postaci czasowego zawieszenia działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej przez organizacje oraz instytucje, a także zakazem zgromadzeń, Zarząd Powiatu w Elblągu na podstawie zapisu w ogłoszeniu konkursowym (dział VI pkt 1), odwołuje ogłoszony w dniu 29.01.2020 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. na następujące zadania publiczne:
1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe:
Tytuł zadania publicznego:
1) Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych,
2) Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu,
3) Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim,
4) Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego,
5) Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego,
6) Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu.
2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
Tytuł zadania publicznego:
1) Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego,
2) Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych.
3. turystyka i krajoznawstwo:
Tytuł zadania publicznego:
1) Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - https://rowop.pl/ 

rowop webbaner v1.1 2018 05

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski