Przejdź do treści.

Menu

Informacje oraz formularze do pobrania:

 


 

Nieodpłatna pomoc prawna

 
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej weszła w życie 1 stycznia 2016r.
Zgodnie z wymogami ustawy w Powiecie Elbląskim utworzono 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:
- 1 punkt prowadzony przez Powiat, w którym pomocy udzielają radcy prawni wskazani w drodze porozumienia zawartego z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,
- 1 punkt, którego prowadzenie powierzono organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.
 
Pod działalność punktów przeznaczono zgodnie z wymaganiami lokale powiatowe, w tym jeden lokal znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu, przy ul. Saperów 14A, drugi lokal w Filii Starostwa Powiatowego w Pasłęku, przy ul. Wojska Polskiego 14.
 
 
W wyniku oceny ofert, prowadzenie w roku 2018 zadania nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym punkcie, zlokalizowanym w Pasłęku, powierzono Elbląskiemu Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej.
 
 
Informacja o lokalizacji poszczególnych punktów w Powiecie Elbląskim oraz o godzinach udzielania porad:
Punkt Nr 1 - prowadzony przez Powiat Elbląski, usytuowany w Starostwie Powiatowym w Elblągu,
ul. Saperów 14A, III piętro, pok. 304, nr tel. 575 648 568
poniedziałek – piątek, godz. 8.15 – 12.15
 
Punkt Nr 2 – prowadzony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, usytuowany
w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14 (Filia Starostwa Powiatowego), nr tel. 575 648 567
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek -  godz. 9.00 – 13.00,
środa - godz. 13.00 – 17.00
 
W obu punktach porad udzielają radcy prawni.
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
1.   której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej lub,
2.   która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub
3.   która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4.   która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub
5.   która nie ukończyła 26 lat, lub
6.   która ukończyła 65 lat, lub
7.   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
 
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej?
Zgodnie z art. 3 Ustawy nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1.   poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2.   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3.   udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4.   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
 
Czego nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1.   podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2.   z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3.   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 

 

 

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski