Przejdź do treści.

Menu

Rozwijanie słuchu fonemowego

Słuch fonemowy jest umiejętnością różnicowania fonemów, czyli najmniejszych elementów mowy. Pozwala on wyodrębnić w mowie zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach sylaby a w sylabach głoski oraz ustalić kolejność głosek w wyrazie. Jest niezbędny do prawidłowego rozwoju mowy oraz umiejętności czytania i pisania. Dziecko z zaburzeniami słuchu fonemowego popełnia liczne błędy w wymowie, pisaniu i czytaniu.

Problemy w mowie to:

                    wady wymowy,

                    ubogi zasób słownictwa,

                    trudności w budowaniu zdań i dłuższych wypowiedzi,

                    skracanie i zniekształcanie trudniejszych wyrazów,

                    kłopoty z zapamiętywaniem i powtarzaniem trudnych wyrazów i dłuższych zdań,

                    agramatyzmy.

Problemy w pisaniu to:

                    zniekształcenia pisowni,

                    mylenie liter b-p, w-f, d-t, g-k, z-s, dz-c, sz-s, rz-z, ś-s itp. pokrywa się to z występującą u dziecka wadą wymowy (jak mówi, tak pisze),

                    trudności z pisownią wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami, które w wymowie tracą dźwięczność np. czołg- czołk, pług- płuk, lew-lef,

                    trudności z wyodrębnianiem słów w zdaniu, sylab w wyrazie i głosek w sylabie,

                    przestawianie, pomijanie sylab i liter w wyrazach,

                    przestawianie szyku wyrazów w pisaniu ze słuchu,

                    błędy w pisaniu ze słuchu i z pamięci

Problemy w czytaniu to:

                    zbyt długo utrzymujące się literowanie (problem z łączeniem liter w sylaby a sylab w wyrazy),

                    zniekształcanie i pomijanie wyrazów,

                    mylenie znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu,

                    czytanie z niewłaściwą intonacją,

                    zbyt wolne tempo czytania.

Inne problemy towarzyszące zaburzeniom słuchu fonemowego to:

                    trudności w nauce języków obcych,

                    kłopoty z zapamiętywaniem wierszy czy zautomatyzowanych ciągów słownych takich jak dni tygodnia, miesiące a także ze słuchowym zapamiętaniem tabliczki mnożenia,

                    problemy ze zrozumieniem dłuższych wypowiedzi, poleceń nauczyciela, instrukcji słownych,

                    kłopoty z opanowaniem gramatyki języka ojczystego czy obcego,

                    problemy z rozróżnianiem wyrazów podobnie brzmiących,

                    słabsza pamięć słuchowa.

Ćwiczenia słuchu fonemowego dla dzieci młodszych

                    rozpoznawanie dźwięków z otoczenia- pojazdów, odgłosów zwierząt, sprzętu gospodarstwa domowego,

                    rozpoznawanie brzmienia instrumentów,

                    rozpoznawanie szmerów np. przesypywanego piasku, żwiru, kamyków,

                    wystukiwanie, wyklaskiwanie czy wytupywanie usłyszanego rytmu,

                    rozpoznawanie melodii piosenek po usłyszanym fragmencie,

                    odgadywanie odgłosów takich jak np.: przelewanie wody, darcie papieru, przesuwanie krzesła, brzęk kluczy, dźwięk gwizdka.

Ćwiczenia słuchu fonemowego dla dzieci starszych

 

Wyodrębniania zdań w mowie i słów w zdaniach:

                    dziecko słucha prostej, kilkuzdaniowej wypowiedzi a następnie rysuje na kartce tyle kresek ile zdań usłyszało,

                    dopowiadanie brakującego słowa w zdaniu np. Pies szczeka a kot…,

                    dziecko układa zdanie z tylu słów ile patyczków od nas otrzyma.

 

Wyodrębnianie sylab w słowach:

                    wymieniane jak największej liczby wyrazów rozpoczynających się na wybraną przez nas sylabę np. sza, rza, za, ca,

                    wybieranie obrazków w nazwach których jest wybrana sylaba,

                    wyszukiwanie przedmiotów w których nazwach jest wybrana sylaba,

                    zabawa w sklep- kup tylko te przedmioty, w których nazwie jest sylaba np. ba, ma, ta,

                    wyszukiwanie słów kończących się na wybraną sylabę,

                    łańcuch sylabowy: dziecko wypowiada dwusylabowy wyraz, dzieli go na sylaby, druga sylaba staje się początkiem następnego wyrazu.

Podział wyrazów na sylaby (analiza sylabowa):

                    dziecko nazywa obrazki a następnie dzieli nazwę na sylaby i podaje liczbę sylab w wyrazie,

                    podajemy dziecku wyraz a jego zadaniem jest podskoczyć tyle razy, ile sylab w nim usłyszy.

Wybieranie i segregowanie przedmiotów oraz obrazków na podstawie dźwiękowych właściwości ich nazw:

                    wypowiadamy słowa, w których brakuje pierwszej głoski, dziecko musi wypowiedzieć cały wyraz np. ...owa- krowa, ...ąka-łąka,

                    dziecko wybiera przedmioty lub obrazki, których nazwy rozpoczynają się od tej samej głoski lub sylaby,

                    dziecko otrzymuje obrazki, których nazwy rozpoczynają się na głosek np. s-sz, z-rz (ż),   jego zadaniem jest je właściwie posegregować,

                    wyszukiwanie słów rozpoczynających się na daną głoskę lub sylabę,

                    zamiana słów- zamień pierwszą lub ostatnią głoskę słowa tak, by powstało nowe słowo np. kos- „s” na „c”- koc,

                    wyszukiwanie słów kończących się na tą samą głoskę lub sylabę,

                    wysłuchiwanie w którym miejscu słychać wybraną głoskę, na początku, w środku czy na końcu wyrazu.

Opracowanie : logopedzi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski