Przejdź do treści.

Menu

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Elbląskiego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczośći w Unii Europejskiej, wymiana najlepszych praktyk i polityki w tej sferze, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a także inspirowanie potencjalnych projektodawców. Zasady konkursu pozostają bez zmian w stosunku do lat ubiegłych. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: krajowym i europejskim. Nagrody zostaną przyznane w 6 kategoriach:

  1. Promowanie ducha przedsiębiorczości;
  2. Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze;
  3. Rozwój środowiska biznesowego;
  4. Wspieranie umiędzynarodowiania działalności;
  5. Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami;
  6. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.

Nagroda główna jury Konkursu trafi do autora inicjatywy wspierania przedsiębiorczości uznanej za najbardziej twórczą i inspirującą w skali całej Europy, zgłoszonej zgodnie z zakresem jednej ze wskazanych powyżej kategorii.

Do uczestnictwa w Konkursie zaproszone zostały władze lokalne, regionalne i krajowe, miasta, regiony, wspólnoty, organizacje biznesowe, instytucje realizujące programy edukacyjne, jak również jednostki samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Uczestnicy muszą przedstawić przedsięwzięcie, które ułatwiło rozwój biznesu oraz stymulowało gospodarkę regionu podczas dwuletniego okresu poprzedzającego zgłoszenie do Konkursu. Zgłoszenie należy kierować do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie projekty zostaną przekazane do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, który jako koordynator krajowy wybierze dwa najlepsze projekty w dwóch różnych kategoriach do eliminacji europejskich.

Ogłoszenie laureatów i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie br. podczas Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Assembly 2018) w Graz. Na uroczystą galę w Austrii zaproszeni zostaną wszyscy laureaci konkursów krajowych.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem: https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/nabor-projektow-do-konkursu-europejskie-nagrody-promocji-przedsiebiorczosci-2018/

Po wypełnieniu prosimy o przesłanie w wersji elektronicznej na adres e-mail: d.opalach@warmia.mazury.pl oraz podpisanego egzemplarza w wersji papierowej do 18 maja 2018r. do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, z dopiskiem: Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2018 .

 

Więcej informacji udziela Pan Damian Opalach – pracownik Biura Przedsiębiorczości w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, tel: (089) 521-93-21, e-mail: d.opalach@warmia.mazury.pl

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski