Przejdź do treści.

Menu

W dniu 26.09.2017 r. podczas wspólnego posiedzenia Zarządu Powiatu w Elblągu oraz Powiatowej Komisji Rolnictwa i Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pani Krystyna Wątroba Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Olsztynie, Delegatura w Elblągu przedstawiła „Informację o stanie środowiska
na terenie powiatu elbląskiego za rok 2016”
.  

Ocenie poddano jakość wód powierzchniowych,gospodarkę wodno – ściekowa, monitoring powietrza, gospodarkę odpadami, monitoring hałasu, monitoring pól elektromagnetycznych oraz działalność inspekcyjną.

„Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2020” przygotowany pod nadzorem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawiła Pani Kamila Czaczyk-Medeksa – autorka opracowania, którego celem jest dokonanie oceny aktualnego stanu środowiska, wskazanie celów niezbędnych do realizacji aby dążyć do jego poprawy oraz zbudowanie systemu realizacji zapisów przedmiotowego dokumentu.

W programie analizie poddano dziesięć obszarów interwencji: ochrona klimatu i jakość powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze oraz zapobieganie poważnym awariom. Wszystkie wymienione obszary zostały w dokumencie opisane, a na podstawie ich stanu wyznaczono cele i zadania. Dokument podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu w Elblągu.

Zarząd Powiatu w Elblągu oraz Powiatowa Komisji Rolnictwa i Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zaopiniowali ww. informację oraz projekt programu.

Info: Karina Socha

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski