Przejdź do treści.

Menu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie konkurencyjności, na świadczenie usług tzw. Inżyniera Kontraktu dla projektu pod nazwą „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”, zwanego dalej projektem, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowy Region, działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych:

(opublikowano: 30.01.2018r.):  pdf Protokół postępowania o udzielenie zamówienia (92 KB)

pdf Zapytanie cenowe Nr GN 042 2 2018 (3.06 MB)

pdf Zał nr 1 harmonogram rzeczowo finansowy (1.13 MB)

pdf Załącznik nr 2 zakres zadań (728 KB) document Załącznik nr 3 Formularz ofertowy (113 KB)

document Załącznik nr 4 Wykaz usług (200 KB)

document Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu oraz oddelegowaniu osób niezbędnych do realizacji zamówienia (197 KB)

document Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu (126 KB)

document Załącznik nr 7 oświadczenie klauzule społeczne (003) (167 KB)

pdf Zał nr 8 wzór umowy (4.30 MB)

 

 

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski