Przejdź do treści.

Menu

P O R Z Ą D E K   O B R A D

II Sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 17 maja 2024 r. o godz. 10.00

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.

3. Projekty uchwał Rady Powiatu:

3.1  w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Zastępcy   Przewodniczącego, Sekretarza Komisji oraz Członka Komisji.

3.2 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członka Komisji.

3.3 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego, Turystyki i Promocji Powiatu, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członka Komisji.

3.4 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Nadzoru Budowlanego, Gospodarki Nieruchomościami, Transportu, Komunikacji i Dróg Publicznych, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członka Komisji.

3.5 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członka Komisji.

3.6 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członka Komisji.

3.7 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Obronności, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członka Komisji.

3.8 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członka Komisji.

3.9 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Wiceprzewodniczącego oraz członka Komisji.

3.10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Elbląskiego.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski