Przejdź do treści.

Menu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Elbląski w 2022 r. otrzymał dotację celową na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku szkolnego 2022/2023 wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra przyjętymi do dofinansowania w ramach ww. przedsięwzięcia.

Dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski, złożyli 8 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2022 na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie na organizację wycieczek szkolnych w wysokości do 80% kosztów każdej wycieczki (20% to wkład własny finansowy uczestników danej wycieczki). Są to wycieczki jednodniowe, dwudniowe i trzydniowe.

Całkowity koszt zadania wynosi 87 280,00 zł, kwota otrzymanego dofinansowania to 69 800,00 zł, wkład własny wyniósł 17 480,00 zł.

Wykaz szkół, którym zostały przyznane środki finansowe z MEiN na dofinasowanie wycieczek szkolnych:

Nazwa placówki Wnioskowana kwota
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ W PASŁĘKU 15 000,00 PLN
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ W PASŁĘKU 10 000,00 PLN
TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ W PASŁĘKU 10 000,00 PLN
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ W PASŁĘKU 5000,00 PLN
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ W PASŁĘKU 15 000,00 PLN
TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ W PASŁĘKU 5000,00 PLN
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU 5000,00 PLN
TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU 4800,00 PLN

poznajPolske

MEiN

PolskiLad

 

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski