Przejdź do treści.

Menu

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 143
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:24 dnia 05.08.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bartoszycki(63), braniewski(63), działdowski(61), Elbląg(63), elbląski(64), iławski(61),
lidzbarski(63), nidzicki(62), nowomiejski(61), Olsztyn(61), olsztyński(63), ostródzki(62)
Ważność od godz. 00:00 dnia 06.08.2022 do godz. 08:00 dnia 06.08.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do
25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 warmińsko-mazurskie (12 powiatów) od
00:00/06.08 do 08:00/06.08.2022 deszcz 25 mm, grad, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów:
bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski,
Olsztyn, olsztyński i ostródzki.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (12 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o burzach z gradem
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bartoszycki(62), lidzbarski(62), nidzicki(61), Olsztyn(60), olsztyński(62), szczycieński(63)
Ważność od godz. 13:00 dnia 04.08.2022 do godz. 20:00 dnia 05.08.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 31°C. Temperatura
minimalna w nocy od 14°C do 17°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 warmińsko-mazurskie (6 powiatów) od 13:00/04.08 do
20:00/05.08.2022 temp. maks 31 st, temp min 17 st. Dotyczy powiatów: bartoszycki, lidzbarski,
nidzicki, Olsztyn, olsztyński i szczycieński.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o upałach
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: działdowski(60), ostródzki(61)
Ważność od godz. 13:00 dnia 04.08.2022 do godz. 20:00 dnia 05.08.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura
minimalna w nocy od 16°C do 19°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 warmińsko-mazurskie (2 powiaty) od 13:00/04.08 do
20:00/05.08.2022 temp. maks 33 st, temp min 19 st. Dotyczy powiatów: działdowski i ostródzki.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (2 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia
o upałach
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: braniewski(62), Elbląg(62), elbląski(63), iławski(60), nowomiejski(60)
Ważność od godz. 13:00 dnia 03.08.2022 do godz. 18:00 dnia 05.08.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura
minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 warmińsko-mazurskie (5 powiatów) od 13:00/03.08 do
18:00/05.08.2022 temp. maks 34 st, temp min 20 st. Dotyczy powiatów: braniewski, Elbląg,
elbląski, iławski i nowomiejski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia
o upałach
Uwagi Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

bip.powiat.elblag.pl

bip

Na Sprzedaż Rangóry

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski