Przejdź do treści.

Menu

P O R Z Ą D E K O B R A D
XLVIII Sesji Rady Powiatu w Elblągu
w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 10.00,
w trybie wideokonferencji

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Wręczenie nagród w Konkursie Starosty Elbląskiego „Wieś z Inicjatywą”- edycja 2022.
4. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 20 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
6. Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Podjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Elblągu:
7.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.
7.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.
7.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pasłęk.
7.4 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/15/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk.
8. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu
Genowefa Kwoczek

bip.powiat.elblag.pl

bip

Na Sprzedaż Rangóry

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski