Przejdź do treści.

Menu

Informacje o przetargach ogłaszanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

Zamówienie powyżej 30 tys. euro

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 

Opublikowano 2021.12.03

1. Ogłoszenie:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie

2. Specyfikacja warunków zamówienia:

do pobrania plik w formacie .pdf: SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia:

do pobrania plik w formacie .pdf: załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 3

6. Załącznik nr 3 do umowy_Umowa gwarancyjna:

do pobrania plik w formacie MSWord: umowa gwarancyjna

7. Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku  podstaw do wykluczenia:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 4

8. Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie  Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 5

9. Załącznik nr 6 do SWZ_Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 6

10. Załącznik nr 7 do SWZ_Oświadczenie aktualizujące grupy kapitałowe:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 7

11. Załącznik nr 8 do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące spełnienia warunków:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 8

12. Załącznik nr 9 do SWZ_Wykaz wykonanych robót budowlanych:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 9

13. Załącznik nr 10 do SWZ_Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 10

14. Załącznik nr 11 do SWZ_Formularz ofertowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 11

15. Załącznik nr 12_Harmonogram rzeczowo-finansowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 12

16. Załącznik nr 13_Dokumentacja projektowa:

do pobrania archiwum skompresowane w formacie zip: załącznik nr 13

Szczegóły postępowania - ogłoszenie na stronie miniportalu:

do pobrania plik w formacie .pdf: ogłoszenie miniportal

Tabela nazw własnych

do pobrania plik w formacie .pdf: tabela nazw własnych

Oświadczenie o zminie nazwy:

do pobrania plik w formacie .pdf: oświadczenie o zmianie nazwy

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 - wersja 2/2021:

Szczegóły - do pobrania plik w formacie .pdf

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Połącz się z tłumaczem

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski