Przejdź do treści.

Menu

Mając na uwadze zwiększenie skuteczności działań w obszarze przeciwdziałania przemocy na terenie kraju w  tym naszego województwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu włączyło się w światową kampanię „16 Dni Bez Przemocy. Nasza placówka udziela poradnictwa i wsparcia osobom dotkniętym przemocą.

W Powiecie Elbląskim istnieje szereg instytucji udzielających pomocy osobom poszkodowanym w wyniku przemocy. W pierwszej kolejności jest to: Policja, Sąd Rejonowy, Punkt Interwencji Kryzysowej działający na terenie Miasta Elbląga, Zespoły Interdyscyplinarne działające przy ośrodkach pomocy społecznej, Miejskie i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrona zdrowia udzielająca ofiarom przemocy pomocy medycznej, a także szkoły jako instytucje rozpoznające symptomy dziecka krzywdzonego, prowadzące działania edukacyjne i profilaktyczne. Najliczniejszą sieć instytucji wspierającym osoby doświadczające przemocy stanowią ośrodki pomocy społecznej, których w Powiecie Elbląskim jest dziewięć. PCPR w Elblągu podejmuje działania mające na celu realizację ,,Programu korekcyjno–edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

„Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”został tak opracowany, aby zwiększyć skuteczność działań mających na celu zminimalizowanie zjawiska przemocy w rodzinie. Program ma charakter psychoedukacyjny i został tak opracowany, aby osoby w nim uczestniczące mogły dowiedzieć się i nauczyć: w jaki sposób kontrolować zachowania agresywne wobec bliskich osób, jak wyrażać złość, frustrację, agresję tak aby nie wyrządzać innym krzywdy i nie sprawiać przykrości, opanować podstawowe techniki postępowania i reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Poradnictwo oraz wsparcie osobom dotkniętym przemocą świadczone jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo to doraźna pomoc w określeniu problemów i znalezieniu najlepszych sposobów ich rozwiązania.

Ważne jest, aby ofiara przemocy czy jej sprawca wykonały pierwszy krok. Dlatego jeśli nie mamy zaufanej osoby, którą możemy poprosić o pomoc, warto jest zwróć się o pomoc do właściwych służb lub organizacji świadczących pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.

Więcej informacji możemy uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel. 55 233 62 82.

 

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Połącz się z tłumaczem

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski