Przejdź do treści.

Menu

Zgodnie z programem nauczania, 22 października 2021 r. odbyło się szkolenie kadetów klas I i II liceum ogólnokształcącego o ukierunkowaniu obronnym w celu zapoznania się z zadaniami, rolą i warunkami służby w Państwowej Straży Pożarnej w Pasłęku (PSP).W tym celu kadeci pierwszego roku udali się z wizytą do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) w Pasłęku. Uczniowie zostali zapoznani z zadaniami JRG, która podlega organizacyjnie pod PSP w Elblągu. Najważniejsze zadania jednostki to:

-gaszenie i likwidacja skutków pożarów,

-zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych: powodzi, burz, huraganów i trąb powietrznych, opadów gradu i innych katastrof naturalnych,

- zapobieganie i likwidacja skutków zdarzeń drogowych (wypadków i karamboli), rozszczelnienia i wycieków tzw. toksycznych środków przemysłowych (TŚP) typu chlor i amoniak, magazynowanych i użytkowanych w zakładach przemysłu spożywczego,

- inne interwencje, takie jak: zdejmowanie kota z wysokiego drzewa lub budynku, usuwanie roju os lub pszczół, ratowanie i wydobywanie topielców, usuwanie olejów, paliwa w wypadku ich wycieku na drogi publiczne.

Kadeci mieli możliwość zobaczyć ćwiczenia strażaków polegających na usuwaniu wylanego oleju przed budynkiem Straży.

Młodzież ZSEiT została poinstruowana, że w przypadku wspomnianych zagrożeń należy natychmiast połączyć się z numerem alarmowym 998 lub 112, podając rodzaj zdarzenia oraz miejsce. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza (JRG) w Pasłęku dysponuje w tym celu dwoma doskonale wyposażonymi wozami oraz samochodem technicznym do wypadków drogowych. Strażacy są wyszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego to oni mają obowiązek udzielenia pomocy osobom poszkodowanym. Wyposażeni są w torbę medyczną i defibrylator. Są przygotowani do akcji w każdych warunkach: mogą rozciąć drzwi lub dach samochodu w celu ratowania rannych, pobierać wodę z zamulonego zbiornika (pływającą pompą), wejść do pożaru w masce pgaz i ubraniu odpornym na wysoką temperaturę. Podczas akcji ratowniczej, strażacy są wyposażeni w urządzenie sygnalizujące brak ich aktywności, np. z powodu przygniecenia, uderzenia lub zasłabnięcia wskutek działania niespodziewanych czynników.

Kadeci mogli przekonać się jak wygląda codzienna służba, wykonując ćwiczenia takie jak: przebranie się w kombinezon odporny na wysoką temperaturę, ubieranie stroju bojowego strażaka wraz z pełnym oporządzeniem. Uczniowie dowiedzieli się również o warunkach przyjęcia do straży. Aby zostać strażakiem należy mieć wykształcenie co najmniej średnie, zdać egzamin ze sprawności fizycznej i test psychologiczny. Ponadto trzeba mieć obywatelstwo polskie i być niekaranym. Atutem jest służba w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wielu naszych uczniów myśli o służbie w straży pożarnej. Mimo że zawód strażaka jest trudny i niebezpieczny, to daje poczucie stabilizacji i pewnej pracy, której w naszym regionie jest zbyt mało.

Dziękujemy wszystkim strażakom za ich odwagę i poświęcenie.

Info ZSEiT: Bolesław CZECHOWSKI - nauczyciel szkolenia wojskowego

 

 

 

 

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Połącz się z tłumaczem

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski