Przejdź do treści.

Menu

P O R Z Ą D E K O B R A D
XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Elblągu
w dniu 29 października 2021 r. o godz. 10.00,
w trybie wideokonferencji

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 24 września 2021 r. do 29 października 2021 r.
5. Informacja nt. rynku pracy w Powiecie Elbląskim w I połowie 2021 r.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Elbląskiego za rok szkolny 2020/2021.
7. Informacja Starosty Elbląskiego z analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
8. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu w Elblągu z analizy oświadczeń majątkowych Radnych za 2020 rok.
9. Pojęcie uchwał Rady Powiatu w Elblągu:
9.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.
9.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.
9.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Markusy.
9.4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Młynary.
9.5 projekt uchwały Rady Powiatu w Elblągu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XXXVI/55/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2021 na realizację tych zadań.
9.6 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu , obowiązujących w roku 2022.
9.7 w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku.
9.8 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.
9.9 w sprawie przyjęcia „Raportu za lata 2019 i 2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2020”.
10. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu
Genowefa Kwoczek

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Połącz się z tłumaczem

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski