Przejdź do treści.

Menu

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 169
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 06:11 dnia 22.10.2021
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bartoszycki(86), działdowski(84), ełcki(83), giżycki(86), gołdapski(85), iławski(86),
kętrzyński(85), lidzbarski(89), mrągowski(88), nidzicki(85), nowomiejski(85), olecki(85),
Olsztyn(90), olsztyński(92), ostródzki(89), piski(87), szczycieński(92), węgorzewski(86)
Ważność od godz. 09:00 dnia 22.10.2021 do godz. 22:00 dnia 22.10.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,
w porywach do 80 km/h, z południowego-zachodu i zachodu.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 warmińsko-mazurskie (18 powiatów) od 09:00/22.10 do
22:00/22.10.2021 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h, SW I W. Dotyczy powiatów:
bartoszycki, działdowski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski,
nidzicki, nowomiejski, olecki, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński i węgorzewski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (18 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o silnym wietrze
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: braniewski(86), Elbląg(85), elbląski(87)
Ważność od godz. 22:00 dnia 21.10.2021 do godz. 16:00 dnia 22.10.2021
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h,
w porywach do 85 km/h, z południowego-zachodu i zachodu.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 warmińsko-mazurskie (3 powiaty) od 22:00/21.10 do
16:00/22.10.2021 prędkość do 50 km/h, porywy do 85 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów:
braniewski, Elbląg i elbląski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o silnym wietrze
Uwagi Obniżenie stopnia ostrzeżenia i przedłużenie jego ważności.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Wiesław Winnicki
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
15-950 Białystok ul. Ciołkowskiego 2 /3
tel: 085-7486150, fax: 085-7486183
email: meteo.bialystok@imgw.pl
www: www.imgw.pl
strona 2 z 2

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Połącz się z tłumaczem

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski