Przejdź do treści.

Menu

„Nauczyciel jest jak światło latarni morskiej,
które musi kierować i prowadzić.

Jeśli zawiedzie w oświecaniu,

wielu rozbije się na skałach.”

Sathya Sai Baba

W dniu 15 października 2020 r. Maciej Romanowski – Starosta Elbląski i Genowefa Kwoczek – Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu wręczyli sześciu nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W tym roku z powodu epidemii wręczenie nagród odbyło się w innej formule, ze szczególnym zachowaniem reżimu sanitarnego.

Starosta Elbląski i Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu dziękując nagrodzonym za odpowiedzialne wykonywanie obowiązków nauczyciela życzyli by relacje uczeń-nauczyciel przyniosły radość oraz satysfakcję ze wspólnego poszukiwania i odkrywania nowych rozwiązań, a każdy dzień stwarzał powody do zadowolenia z życia osobistego i pracy zawodowej.

W imieniu nagrodzonych głos zabrała Marcelina Tatarynowicz Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku.

Poniżej sylwetki nagrodzonych:

Romuald Wesołowski - w codziennej pracy Pan Romuald Wesołowski wspiera wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim w trudnych dla nich sytuacjach osobistych, rodzinnych, wychowawczych. Z ogromnym zaangażowaniem oddaje się pracy na rzecz młodzieży niedostosowanej
i odrzuconej społecznie oraz przygotowuje ich do dorosłego, odpowiedzialnego życia.

Tadeusz Gębarowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół
w Pasłęku, który osiąga znaczące sukcesy w pracy z uczeniem zdolnym
i zainteresowanym wiedzą na temat ruchu drogowego i obronności. Jego uczniowie w olimpiadach uzyskują tytuły finalistów na szczeblu ogólnopolskim
i laureatów na szczeblu wojewódzkim. Pan Tadeusz Gębarowski cieszy się uznaniem młodzieży. W latach 2016-2019 pełnił funkcję rzecznika praw ucznia.

Marcelina Tatarynowicz która, jako psycholog zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku, wdraża w swojej codziennej pracy najnowsze, innowacyjne metody pracy terapeutycznej i psychoedukacyjnej. Pani Marcelina osiąga bardzo dobre rezultaty w podejmowanych działaniach terapeutycznych. Szczególnie dotyczy to pracy z dziećmi i młodzieżą samookalaczającą się, podejmującą próby samobójcze, z oznakami depresji oraz dzieci i młodzieży lękowej. Współpracuje z Wydziałem Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu przy realizacji programu „Bezpieczny Powiat Elbląski – Bezpieczna szkoła”.

Lidia Zawarczyńska – wicedyrektor i nauczyciel języka polskiego z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Pani Lidia współorganizuje proces dydaktyczno- wychowawczy w szkole, dba o wysoką jakość i organizację pracy szkoły. Koordynuje pracę zespołów przedmiotowych i wychowawczych, organizuje uroczystości szkolne. Jest jednym z pomysłodawców i realizatorów imprezy kulturalnej skierowanej do uczniów klas maturalnych.

Krystyna Brinkiewicz – dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym i jednocześnie nauczyciel języka angielskiego.

Pani Dyrektor od lat z powodzeniem wdraża w szkole i na zajęciach edukacyjnych wdraża edukację włączającą i krytyczne myślenie w szkole. Jako trener krytycznego myślenia wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności z tego zakresu wdrażając w szkole proces krytycznego myślenia.

Pani Krystyna Brinkiewicz, jako osoba zarządzająca szkołą prowadzi szereg działań mających na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły.

Aplikuje o środki zewnętrzne, dzięki czemu w szkole realizowane są projekty umożliwiające uczniom odbycie szkoleń i stażu oraz podnoszenia kompetencji
na różnych płaszczyznach.

Znaczącym sukcesem szkoły, która kieruje Pani Dyrektor są wyniki egzaminów maturalnych i dyplomowych. W czerwcu roku szkolnego 2019/2020 zdawalność wyniosła 92% i była znacznie powyżej średnich wyników na poziomie wojewódzkim i kraju.

Za całokształt pracy zawodowej, jako wicedyrektor i nauczyciel Liceum Sztuk Plastycznych nagrodę Starosty Elbląskiego otrzymała Pani Barbara Koniecko.

W swojej pracy zawodowej rzetelnie i z pełna odpowiedzialnością realizowała powierzone zadania. Konsekwentna w swoich wymaganiach, jednocześnie życzliwa i lubiana przez grono pedagogiczne, uczniów i rodziców. Organizowała
lub współorganizowała liczne przedsięwzięcia nade wszystko z myślą o uczniach,
o rozwijaniu ich uzdolnień, pasji i talentów. Była współautorem, a także koordynatorem licznych projektów realizowanych w szkole.

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski