Przejdź do treści.

Menu

Ruszył nabór na bezpłatne szkolenia kierowane do kadr jednostek systemu wsparcia rodziny,  pieczy zastępczej i adopcji z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Dla rodziny”.

Uczestnikami szkoleń mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania pieczy zastępczej oraz służb zatrudnionych na podstawie różnorodnych form zatrudnienia, współpracy, pracujących „na rzecz” oraz zaangażowanych w realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, realizujący zadania na rzecz makroregionu północno-zachodniego.  

W ramach projektu realizowane są szkolenia m.in. z następujących obszarów tematycznych:
-  szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel
- szkolenia z zakresu stosowania prawa
- szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
- szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji

Projekt realizowany jest na mocy umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze makroregionu północno-zachodniego, obejmującego następujące województwa: lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

Zadania w nim przewidziane realizowane będą w okresie  od 01.07.2017 r. do 31.12.2020 r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II -Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

DO POBRANIA:
Formularz zgłoszeniowy
Harmonogram szkoleń
Informacja o projekcie
List intencyjny MRPiPS
Oświadczenie o zatrudnieniu
Regulamin rekrutacji uczestnictwa
Zaproszenie na szkolenia

 

info: warmia.mazury.pl

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski