Przejdź do treści.

Menu

W dniu 28 lipca 2020 r. w uroczystym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Elblągu uczestniczył Pan Aleksander Socha – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, który wręczył odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ww. odznaczenia nadał: Alinie Basaj z gminy Godkowo, Dominice Zabiełło z gminy Młynary, Elżbiecie Kacperskiej i Joannie Marcinkowskiej z gminy Gronowo Elbląskie oraz Joannie Włodarskiej z gminy Elbląg.

Przybyłych na spotkanie powitał Pan Ryszard Zając Wicestarosta Elbląski, który poinformował, że w dniu 29 maja 2020 r. uroczyste obchody Powiatowego Dnia Działacza Kultury nie mogły się odbyć z uwagi na panującą sytuację w kraju (stan epidemii) i jednocześnie zapewnił, że bardzo się cieszy, iż w dniu dzisiejszym tak ważne dla społeczności lokalnej spotkanie może się już odbyć. W swoim wystąpieniu Wicestarosta Elbląski podkreślił rolę i znaczenie trudnej pracy lokalnych animatorów i działaczy kultury w miejscowościach położonych na terenie powiatu elbląskiego.

W dalszej części spotkania Wicewojewoda Warmońsko-Mazurski podziękował wszystkim odznaczonym za podjęte działania, indywidulane oraz zespołowe, związane z podtrzymywaniem lokalnych tradycji i obyczajów, życząc jednocześnie wielu sukcesów, energii i zapału oraz zadowolenia z pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Sylwetki osób odznaczonych przedstawiła Wioletta Janas – Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, która życzyła odznaczonym wielu sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz Powiatu Elbląskiego, podkreślając jednocześnie, że najważniejszą rzeczą w funkcjonowaniu lokalnych działaczy kultury jest serce i potrzeba zrobienia „czegoś dla kogoś”.

W imieniu osób odznaczonych podziękowania złożyła Pani Joanna Włodarska, która z radością i optymizmem stwierdziła, że „wyróżnienie dodaje skrzydeł i zachęca do pisania kolejnych projektów”.

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski