Przejdź do treści.

Menu

W dniu dzisiejszym (30 czerwca 2020 r.) o godz. 13.00, w trybie zdalnym w formie telekonferencji, odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu w Elblągu.

Podczas tej Sesji Rada Powiatu w Elblągu wysłuchała:

  • Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 29 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. przedstawionego przez Starostę Elbląskiego,
  • Informacji dotyczącej wykorzystania środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2019 roku,
  • Informacji nt. Rynku pracy w Powiecie Elbląskim w 2019 roku.

Podjęto 5 uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

  • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030,
  • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020,
  • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  • uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego dla nieruchomości oznaczonych, jako działki nr 112/4, 109/1,112/2, położonych w obrębie Marwica, gmina Rychliki,
  • uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego do związku powiatowo –gminnego o nazwie Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Ponadto przedstawiono informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski