Przejdź do treści.

Menu

Kiedy 12 marca premier Morawiecki poinformował opinię publiczną o zamknięciu placówek oświatowych, a potem, 25 marca, zawiadomił o kształceniu na odległość, świat edukacji zatrząsł się w posadach. Wszyscy byli wystraszeni i zdezorientowani nagłym obrotem sprawy. Pojawiło się wśród nauczycieli wiele pytań dotyczących form, metod pracy i wykorzystywanych w przyszłości narzędzi. Kiedy jednak minął pierwszy szok, intensywnie wzięliśmy się do pracy.

Początkowo Dziennik LIBRUS Synergia stał się tym szkolnym narzędziem, dzięki któremu dyrektor oraz nauczyciele utrzymywali stały kontakt z uczniami. Dał on także możliwość wysłania przez dyrektora szkoły zarządzeń, nowych regulaminów, procedur, aneksów do oceniania wewnątrzszkolnego dot. zdalnego nauczania, które rodzic i uczeń otrzymali i potwierdzili. Okazało się, że komunikacja w zdalnej pracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w edukację przyniosła wymierny efekt.

Od 24 marca zaczęliśmy pracować na platformie Microsoft Teams, umożliwiającej prowadzenie wideolekcji, konferencji, rad pedagogicznych i zebrań z rodzicami. Na pierwszy ogień poszła Rada Pedagogiczna i wspólne ustalenia. Wypracowane formy wprowadziły do nauczania na odległość porządek i bezpieczeństwo. Takiego obrotu sprawy oczekiwali nie tylko uczniowie, ale również rodzice. Także oni stali się dla nas motywacją do tego, by być lepszymi technologicznie. Dziś otrzymujemy od nich wiele słów uznania i podziękowania za tak sprawne i kreatywne zorganizowanie zdalnego nauczania.

Staliśmy się szkołą w chmurze. Pierwsze kontakty nauczycieli z uczniami na wizji stały się źródłem obopólnej radości. Młodzież zaczęła uczestniczyć w e- zajęciach na żywo.

Micrsoft Teams stworzył wiele możliwości – uczniowie porządkowali swoje notatki z lekcji w notatnikach zajęć, widzieli zaplanowane lekcje, mogli udostępniać swoje prace innym, poprzez udostępnianie ekranu lub umieszczając je w przeznaczonych do tego plikach. Mogli również w każdej chwili skonsultować się z nauczycielem- wystarczyło kliknąć na ikonkę wideołączenie. Ze względu na charakter pracy szkoły i konieczność przesyłania plików do korekty – owoców pracy uczniów z przedmiotów artystycznych, to środowisko Microsoftu sprawdziło się bardzo dobrze. Zaczęliśmy korzystać z coraz bardziej rozbudowanych jego funkcji i możliwości – aplikacji takich jak One Drive i SharePoint, które znacznie usprawniły nasz proces nauczania. To właśnie ta platforma dała możliwość założenia biblioteki szkolnej, utworzenia zespołu Samorząd Uczniowski i zespołów nauczycieli, którzy wypracowali własne zasoby online.

Wszystko toczyło się swoim rytmem, a nauczyciele łapali wiatr w żagle. Dostrzegli wiele możliwości i okazji, które stworzyło im zdalne nauczanie. Zaczęli uczestniczyć w webinariach, wybierali się z uczniami do muzeów i galerii sztuk pięknych, które masowo otworzyły swoje drzwi. Bez wychodzenia z domu, bywaliśmy w różnych stronach naszego kraju i świata. Dzięki tym wędrówkom, postanowiliśmy wziąć udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym ,, Zaproś mnie na swoją lekcję ”, który umożliwił zdalne spotkania z gośćmi, nauczycielami, którzy w formie wymiany, realizowali treści programowe, wzbogacając je o wiele ciekawostek. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w lekcji dotyczącej wykorzystania gier RPG w uczeniu się i nauczaniu języka angielskiego czy w spotkaniu, na którym zaznajomili się ze specyfiką zawodu tłumacza. Gościliśmy osoby, z którymi pracowaliśmy nad projektami Erasmus. Swoją obecnością zaszczyciła nas również nauczycielka języka niemieckiego, która pracując w obozie dla uchodźców w Niemczech, przedstawiła ich pełne smutku historie. Kształcąc myślenie krytyczne, uczniowie mogli skonfrontować te informacje z tymi podanymi w mediach.

Pracowaliśmy także na projektem Młody Lean Lider, programem edukacyjnym, który rozwija uniwersalne kompetencje Lean Thinking poszukiwane przez najlepszych pracodawców. Ten projekt również prowadzony był w sposób zdalny. Zakwalifikowaliśmy się do trzeciego etapu i znaleźliśmy się w finale ogólnopolskiego konkursu ( jesteśmy jedną z 15 drużyn z całej Polski). Celem uczniów było wyeliminowanie MUDY (marnotrawstwa) w szkole. Młodzież sama wybrała obszar, który według nich wymagał poprawy i pracowali metodami lean, czyli: mapowaniem strumienia wartości, 5W2H oraz Ishikawa. Najwięcej radości sprawiło grupie nagranie piosenki i teledysku Fajnie jest być Lean Liderem. Ta radosna twórczość stała się zaczątkiem do stworzenia szkolnego bloga. Nasi młodzi artyści uczyli się umiejętności poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie – to także stanowiło jeden z elementów kształtowania ich wizerunku. Dzięki pisaniu mieli możliwość dzielenia się z odbiorcą swoimi przemyśleniami dotyczącymi samego siebie i świata, czyli, krótko mówiąc, malowali słowami to, co im w duszy grało. Szlifowali także swój warsztat literacki, a dzięki treningowi blokada pisarska i terror pustej kartki odchodził w zapomnienie.

Dbamy także o naszych kandydatów do szkoły. W ramach promocji i rekrutacji odbywają się na platformach Facebook i Instagram weekendowe DRZWI OTWARTE. Tam zaznajamiamy przyszłych uczniów z wyglądem szkoły, specyfiką specjalizacji, prezentujemy nauczycieli, z którymi w przyszłym roku szkolnym spotkają się na terenie szkoły. Z kolei, w ramach przygotowań do egzaminu wstępnego, proponujemy zadania do wykonania i udzielamy konsultacji online.

Liceum Sztuk Plastycznych było także organizatorem pierwszej wystawy live, dotyczącej Wystawy Rysunku Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W sali wystawienniczej odbył się wernisaż online rysunków, które powstały w pracowniach prof. Jacka Kornackiego i prof. Anny Królikiewicz ASP w Gdańsku. Nagranie z relacji live znajduje się na platformie Facebook.

Zapraszamy do śledzenia naszych aktywności na szkolnej stronie http://liceumplastyczne.elblag.com.pl/ i platformie Facebook https://www.facebook.com/liceumplastyczne.gronowogorne

Mimo że odnaleźliśmy się w nauczaniu zdalnym, funkcjonujemy w nim bez zarzutu i zauważyliśmy możliwości rozwoju, które stworzyła nam obecna sytuacja, bardzo tęsknimy za realnym kontaktem z naszymi uczniami.

 

nauczanie zdalne

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski