Przejdź do treści.

Menu

Zarząd Powiatu w Elblągu ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Członkami Rady mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) z terenu powiatu elbląskiego

Zgłoszenia kandydatów wraz z rekomendacją dokonują organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Podpisane zgłoszenie wraz z rekomendacjami należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14A drogą pocztową lub osobiście, przez skrzynkę podawczą umieszczoną przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu lub drogą elektroniczną (skan zgłoszenia wraz z załącznikami) na adres: sekretariat@powiat.elblag.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski