Przejdź do treści.

Menu

Rozpoczął się nabór wniosków w ośmiu konkursach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014-2021.

Łączna kwota dofinansowania o jaką mogą ubiegać się wnioskodawcy to ponad 130 milionów euro na realizację działań związanych m.in. z inwestycjami w zakresie niebiesko-zielonej infrastruktury (połączenie celów i zadań związanych z gospodarowaniem wodami oraz różnymi formami zieleni), poprawą efektywności energetycznej, czy budową/modernizacją systemów ciepłowniczych.

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są krajowymi operatorami odpowiedzialnymi za zarządzanie Programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom w formie bezzwrotnej pożyczki.

Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez rządy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Głównym celem udzielania wsparcia finansowego jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są członkami UE.

Nabory wniosków ogłoszono w następujących konkursach:

1. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej –
- Łączna alokacja Programu: 40 000 000 euro (ok. 172 636 000 zł)
- Podmioty kwalifikowalne: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
- Termin składania wniosków: do 30.06.2020r.

2. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych –
- Łączna alokacja Programu: 20 000 000 euro (ok. 86 318 000 zł)
- Podmioty kwalifikowalne: instytucje prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.
- Termin składania wniosków: do 15.07.2020r.

3. Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach –
- Łączna alokacja Programu:  23 029 413 euro (ok. 99 392 643,57 zł)
- Podmioty kwalifikowalne: jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców   nieprzekraczającą 90 tys., organizacje pozarządowe
- Termin składania wniosków: do 15.06.2020r.

4. Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków –
- Łączna alokacja Programu: 1 575 941 euro (ok. 6 801 603,76 zł)
- Podmioty kwalifikowalne: instytucje prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową
- Termin składania wniosków: do 30.06.2020r.

5. Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów) –
- Łączna alokacja Programu: 2,804,720 euro (ok. 12 104 891,04 zł)
- Podmioty kwalifikowalne: organizacje pozarządowe
- Termin składania wniosków: do 03.06.2020r.

6. Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi –
- Łączna alokacja Programu: 3,583,576 euro (ok. 15 466 355,65 zł)
- Podmioty kwalifikowalne: odbiorcy prywatni lub publiczni, komercyjni bądź niekomercyjni, organizacje pozarządowe
- Termin składania wniosków: do 03.06.2020r.

7. Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami –
- Łączna alokacja Programu: 5 882 352 euro (ok. 25 387 642,99 zł)
- Podmioty kwalifikowalne: odbiorcy prywatni lub publiczni, komercyjni bądź niekomercyjni, organizacje pozarządowe
- Termin składania wniosków: do 03.06.2020r.

8. Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła –
- Łączna alokacja Programu: 37 988 705 euro (ok. 163 955 451,90 zł)
- Podmioty kwalifikowalne: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego a także ich związki
- Termin składania wniosków: do 30.06.2020r.

info: warmia.mazury.pl

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski