Przejdź do treści.

Menu

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli informuje o możliwościach odbycia stażu lub praktyki w instytucjach zlokalizowanych w Brukseli.

BEZPŁATNE:

Ambasada RP w Królestwie Belgii

W celu odbycia praktyki należy spełniać kryteria, jakie określa na swojej stronie internetowej polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w zakładce „Zatrudnienie, praktyki, szkolenia", które znajdują się pod adresem:

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktvki/praktvki_wolontariat_i_stazCo najmniej bardzo dobra znajomość języka francuskiego jest warunkiem niezbędnym do odbycia stażu.

Osoby spełniające powyższe wymogi i zainteresowane odbyciem praktyki proszone są o przesłanie kompletu dokumentów na adres: bebruamb2@msz.gov.pl z zaznaczeniem terminu, w jakim osoba zainteresowana chciałaby odbyć praktykę.

Więcej informacji znajduje się pod adresem:

http://www.bruksela.msz.gov.pl/pl/ambasada/staze_w_ambasadzie/staze_w_ambasadzie;jsessionid=8E03862DFA3BB6559E52B49C705E3E24.cmsap1p

Stale Przedstawicielstwo RP przy UE

Staże studenckie

  1. praktyki studenckie już od III roku studiów,
  2. praktyki absolwenckie dla osób, które ukończyły szkołę p licealną lub studia wyższe,

Praktyki studenckie/absolwenckie oraz wolontariat są nieodpłatne i trwają jeden miesiąc.

Więcej informacji znajduje się pod adresem:

https://brukselaue.msz.gov.pl/pl/przedstawicielstwo/staze_studenckie/

PŁATNE:

Komisja Europejska

Płatny 5-miesięczny staż w Komisji Europejskiej lub agencjach i innych instytucjach unijnych, które zaczynają się albo 1 marca albo 1 października. Grant miesięczny wynosi ok. 1200 Euro. Co roku dostępnych jest 1300 miejsc.

Wnioski o odbycie stażu należy składać w dniach: 10 stycznia 2019 (południe czasu brukselskiego) - 4 lutego 2019 (południe czasu brukselskiego) Staż: 1 października 2019 - 29 lutego 2020

Więcej informacji znajduje się pod adresem:https://ec.europa.eu/stages/

Parlament Europejski

Celem staży im. Roberta Schumana jest wsparcie edukacji europejskiej i kształcenia zawodowego obywateli UE oraz umożliwienie poznania specyfiki pracy w Parlamencie Europejskim.

Staż taki trwa 5 miesięcy.

O staż im. Roberta Schumana mogą ubiegać się osoby, które:

  • mają ukończone 18 lat;
  • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
  • spełniają wymogi językowe;
  • przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
  • nie pracowały dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE;
  • w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyły w programie wizyt naukowych.

Terminy staży oraz terminy składania podań:

  • Staż w okresie 1 października - 28/29 lutego - termin składania podań: 1 czerwca - 30 czerwca
  • Staż w okresie 1 marca - 31 lipca - termin składania podań: 1 listopada - 30 listopada

Więcej informacji znajduje się pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/work-with-us/traineeships

Staże w innych instytucjach Unii Europejskiej:

Europejski Komitet Regionów: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspxRada Europy: https://www.coe.int/en/web/iobs/traineeships

Trybunał Sprawiedliwości: https://curia.europa.eu/icms/icms/Jo2_7008/traineeships Europejski Bank Centralny: https://www.ecb.europa.eu/careers/html/index.en.htmlEuropejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships

Europejska Służba Działań Zewnętrznych:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8354/blue-book-traineeship-eeas_en

Europejski Bank Inwestycyjny: http://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm?lang=en

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej: https://f4e.europa.eu/careers/traineeships.aspx

Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji:

https://www.eui.eu/About/JobOpportunities

Staże w NATO: https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski