Przejdź do treści.

Menu

Fundacja Banku Ochrony Środowiska już po raz piąty organizuje ogólnopolski, szkolny projekt edukacyjny "Postaw na Słońce".

Konkurs badawczy „Postaw na Słońce” ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o  mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek. Szczególny nacisk kładziemy na fotowoltaikę, czyli technologie przetwarzania energii słonecznej na elektryczną.

Organizatorom bardzo zależy na możliwie najszerszym rozpowszechnieniu idei stosowania własnych mikroelektrowni słonecznych. Pozyskiwanie energii w tradycyjny sposób, czyli przez spalanie węgla, niesie ze sobą niezwykle szkodliwe skutki dla środowiska ze zmianami klimatycznymi i smogiem na czele. Organizatorzy wierzą, że zmiana sposobu wytwarzania energii w Polsce, w tym przejście na mikroinstalacje OZE, przyczyni się do poprawienia stanu środowiska.

Głównym założeniem projektu jest wyedukowanie w szkołach grup uczniów, którzy zdobędą rzetelną wiedzę w tym temacie. W drugim etapie projektu uczniowie organizują konferencje lokalne, na których przekazują swoją wiedzę zgromadzonym gościom, przede wszystkim właścicielom domów jednorodzinnych.

Oprócz materiałów i narzędzi dostępnych na naszym portalu, zachęcamy również do jak najszerszego korzystania z innych źródeł wiedzy. Polecamy przeglądać sprawdzone, rzetelne strony internetowe, sięgać do książek i branżowych lub popularnonaukowych czasopism, a także konsultować się ze specjalistami w tej dziedzinie z Państwa okolicy.

Organizatorzy mają szczerą nadzieję, że konkurs przyczyni się do jak upowszechnienia w Polsce idei wytwarzania własnej energii. Tym samym wszyscy razem pomożemy środowisku, poprawimy stan własnego zdrowia, zbudujemy bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w końcu wspomożemy własne portfele.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny!

Konkurs odbywa się całkowicie on-line. Wszelkie materiały, szczegółowy plan działań do wykonania i formularz raportowania się z wykonanych zadań dostępne są na platformie internetowej  www.postawnaslonce.pl

Uczestnicy mogą też na bieżąco kontaktować się z biurem organizacyjnym konkursu telefonicznie, e-mailowo lub przez stronę internetową. Nie są wymagane przysyłania żadnych materiałów pocztą ani osobistych wyjazdów poza szkołę.

Aby wziąć udział w konkursie należy w pierwszej kolejności utworzyć zespół konkursowy składający się z maksymalnie dziesięciu uczniów ze szkoły i jednego opiekuna. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę. Opiekun musi zarejestrować zespół klikając w pole ZAREJESTRUJ ZESPÓŁ na górze strony i wypełniając elektroniczny formularz.

Dokładny opis zadań konkursowych wraz z ich punktacją znajdą Państwo w zakładce PLAN DZIAŁAŃ

Terminy wykonania poszczególnych zadań znajdują się w zakładce TERMINARZ

Przebieg realizacji każdego zadania zespół musi opisać w raporcie. Dostęp do formularza raportów możliwy jest po zarejestrowaniu zespołu i zalogowaniu się przez uczestnika. Wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do jednego, wspólnego sprawozdania. Tylko uczniowie ze swoich kont mają możliwość edycji raportu. Zkonta opiekuna możliwy jest jedynie wgląd do formularza, bez możliwości edycji. Po zrealizowaniu wszystkich zadań i napisaniu raportów, nauczyciel zobowiązany jest wysłać raport do oceny, klikając w przycisk "prześlij do oceny" na samym dole formularza raportu.

ETAP I

Zaczyna się od stworzenia zespołu zespołu maksymalnie 10 uczniów o różnych predyspozycjach, chcących wspólnie pracować. Współpraca w grupie powinna się opierać na partnerstwie, dobrej komunikacji i równorzędnym podziale zadań. Uczniowie mają za zadanie zdobyć jak najgłębszą wiedzę o wytwarzaniu energii elektrycznej oraz o OZE, w tym przede wszystkim fotowoltaice. Następnie wykorzystają swoją wiedzę w praktyce, mierząc zużycie energii przez domy jednorodzinne i projektując dla nich systemy mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

Zadania tego etapu wykonywane są pod opieką nauczyciela przez szkolny zespół konkursowy. 

Zadania:

Zbudowanie szkolnego zespołu konkursowego.

Zdobycie wiedzy na temat wytwarzania energii elektrycznej, w tym źródeł energii odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem tej pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych. 

Obliczenie zapotrzebowania energetycznego jednorodzinnych budynków mieszkalnych według kalkulatorów przygotowanych przez Organizatora, a także wynikających z tych wartości wysokości emisji CO .

Dobranie systemu ogniw fotowoltaicznych do wartości zużycia energii elektrycznej przez analizowane budynki.

Przedstawienie kalkulacji środowiskowej i rachunku ekonomicznego w odniesieniu do planowanej modernizacji.

ETAP II

W drugim etapie zespoły mają za zadanie podzielenie się zdobytą wiedzą ze środowiskiem lokalnym. Zespoły przygotowują kampanię promującą wiedzę na temat korzyści wynikających z zastosowania energii odnawialnej. Kluczowym elementem jest przygotowanie konferencji i wygłoszenie prezentacji, przygotowanych w oparciu o wiadomości zdobyte w pierwszym etapie, jak również o doświadczenia wynikające z pracy nad projektem (wyliczenia przeprowadzone dla indywidualnych domów mieszkalnych). 

Zadania:

Przeprowadzenie akcji informacyjnej w szkole - przygotowanie happeningu, konkursów, plakatów, gazetek ściennych.

Przeprowadzenie apelu szkolnego na temat energii, a w szczególności energii odnawialnej oraz przedstawienie wyników prac.

Wypromowanie konferencji w środowisku lokalnym. Wizyty  w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w spółdzielniach  i wspólnotach mieszkaniowych z zaproszeniami do udziału  w konferencjach. Akcja rozwieszenia plakatów informujących o planowanym zdarzeniu.

Przygotowanie i przeprowadzenie przez szkolne zespoły konferencji lokalnych dla właścicieli domów jednorodzinnych, wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych nt. wykorzystania źródeł odnawialnych w codziennym życiu z przedstawieniem korzyści ekonomicznych i środowiskowych na przykładzie wybranych domów jednorodzinnych, dla których uczniowie dobrali mikroinstalacje fotowoltaiczne. Na konferencje powinni zostac zaproszeni eksperci z dziedziny OZE.

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski