Przejdź do treści.

Menu

31 lipca 2018 r. dyrektor Zespołu Szkół w Pasłęku Elżbieta Wasiuk i skarbnik powiatu Edwarda Mazurkiewicz, reprezentując Powiat Elbląski podpisały umowę na realizację projektu "Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu". Podpisy pod umową złożyli marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Miron Sycz.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, językowych, ICT, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 216 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku oraz zwiększenie kompetencji 25 nauczycieli w zakresie wspierania u uczniów kompetencji kluczowych i 22 rodziców w zakresie pobudzania motywacji dziecka do nauki, wspierania go w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej, oraz wsparcie I LO w zakresie zakupu wyposażenia dydaktycznego.

Uczniowie będą podnosili kompetencje kluczowe poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz z j. obcego z wykorzystaniem ICT. Położony zostanie nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych z wykorzystaniem środowiska przyrodniczego i otoczenia oraz na innowacyjne metody nauczania (metoda projektowa). Zawiązana zostanie ścisła współpraca z instytucjami działającymi w powiecie elbląskim w organizacji warsztatów, wykładów, wyjazdów edukacyjnych, konkursów. Wsparciem zostaną objęci również rodzice w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących wspierania dzieci w wyborze kariery zawodowej. Nauczyciele będą doskonalili umiejętności i kompetencje w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych z wykorzystaniem TIK, a także uzupełnią umiejętności korzystania z TIK uczestnicząc w studiach podyplomowych. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Wsparcie pochodzi z regionalnego programu Operacyjnego 2014-2020, nr projektu RPWM.02.02.01-28-0018/17, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.

Elżbieta Wasiuk

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski