Przejdź do treści.

Menu

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym Europa w moim regionie, w ramach którego prezentowane są przykłady projektów finansowanych ze środków UE w całej Europie.

Jak wziąć udział

Udział w konkursie można wziąć, wysyłając prace bezpośrednio tutaj.

Kryteria kwalifikacyjne

W konkursie może wziąć udział każdy stały rezydent UE lub rezydent kraju ubiegającego się o członkostwo (AlbaniaBośnia i HercegowinaByła Jugosłowiańska Republika Macedonii, Kosowo1, , CzarnogóraSerbia, i Turcja).

Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy i najbliżsi krewni pracowników promotora lub odpowiednio jego spółki dominującej, spółki zależnej bądź spółki powiązanej, jak również wszystkie inne osoby związane z tym konkursem. Zobacz punkt 4. Warunków.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18. roku życia.

Wszystkie prace podlegają starannej moderacji.

Prace

Do udziału w konkursie kwalifikuje się każda fotografia przedstawiająca projekt finansowany ze środków UE w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w kraju kandydującym lub w kraju potencjalnie kandydującym 2.

Dopuszczalne jest przesłanie dowolnej liczby par fotografii.

Każde zgłoszenie musi zawierać dwie fotografie: pierwsza powinna przedstawiać projekt współfinansowany przez UE, a druga — tablicę informacyjną (billboard, tabliczkę, flagę UE itp.). Każde zdjęcie musi być jasno opisane (imię i nazwisko uczestnika, rodzaj projektu, miasto oraz kraj realizacji projektu). Przykłady opisu:

  1. Jan Kowalski_szkoła_Warszawa_Polska_zdjęcie projektu
  2. Jan Kowalski_szkoła_Warszawa_Polska_tablica UE

Dopuszczalne są kolaże — fotografie projektu sfinansowanego ze środków UE w formie kolekcji — czyli dwa zdjęcia (lub większa liczba zdjęć) ułożone obok siebie w ciekawy sposób.

Do udziału w konkursie nie kwalifikują się fotomontaże — fotomontaże zawierają odrębne wizerunki połączone w jeden, zmieniające w ten sposób znaczenie oryginału.

Fotografie mogą podlegać edycji, dopuszczalne jest zastosowanie filtrów. Dozwolone są fotografie zrobione przy użyciu różnych metod (tj. długi czas naświetlania, stackowanie) oraz zastosowanie efektów wbudowanych w aparat.

Prace obraźliwe, szkalujące lub obsceniczne, albo ujawniające niepotrzebne informacje osobiste nie będą przyjmowane do konkursu.

Odrzucane będą zdjęcia ze znakiem wodnym chroniącym prawa autorskie i zdjęcia z tekstem, jednak dozwolone są fotografie, na których widnieją jedynie daty lub tytuły.

Prawa autorskie

Wszystkie prace muszą być oryginalne, a uczestnik musi być jedynym właścicielem lub cesjonariuszem praw autorskich.

Biorąc udział w konkursie, uczestnicy zachowują pełne prawa autorskie do swoich zdjęć. Uczestnicy wyrażają jednak również zgodę na warunki prawne aplikacji Gleam. Uczestnicy przyznają też Komisji Europejskiej prawo do publikowania i pokazywania wysłanych fotografii. 
Komisja Europejska nie wypłaca za to żadnego wynagrodzenia.

Uczestnicy muszą uzyskać pisemną zgodę od każdej osoby w wieku co najmniej 18 lat, którą można rozpoznać na fotografii. Uczestnicy fotografujący osoby w wieku poniżej 18 lat muszą zadbać o to, aby uzyskać pisemną zgodę rodzica/opiekuna takiego dziecka. 
Za uzyskanie niezbędnej zgody odpowiedzialny jest uczestnik. Uczestnicy muszą zachować wszelkie uzyskane formularze zawierające zgodę, ponieważ mogą być poproszeni o udowodnienie, że taką zgodę uzyskali. Formularz zgody można pobrać tutaj.

Uczestnicy muszą zachować oryginalny plik cyfrowy/negatyw swojej pracy, ponieważ mogą być poproszeni o udowodnienie tytułu własności do pracy, jak również o przekazanie promotorowi fotografii w możliwie najwyższej rozdzielczości.

Moderacja

Przed przyjęciem do galerii wszystkie fotografie są sprawdzane w celu ustalenia, czy spełniają zasady konkursu. W galerii opublikowane zostaną wyłącznie zdjęcia przedstawiające projekty. Zdjęcia tablic informacyjnych nie będą widoczne w galerii Gleam, ale podczas wystawy zwycięskich prac fotografie projektów będą prezentowane wraz z dołączonymi do nich zdjęciami tablic.

Okres wysyłania prac

Prace na konkurs można wysyłać o dowolnej porze w okresie od 23 kwietnia do 31 sierpnia 2018 r., do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

Wybór zwycięzców

Jury składające się z trzech ekspertów z dziedziny fotografii lub mediów społecznościowych wybierze 30 zwycięzców.

Głosowanie: 
Głosowanie rozpoczyna się 23 kwietnia i kończy się 31 sierpnia. Każda osoba może oddać dowolną liczbę głosów.

Liczba oddanych głosów będzie ważnym kryterium oceny dla jury.

Wybór jury: Jury składające się z ekspertów z dziedziny fotografii lub mediów społecznościowych wybierze 30 najlepszych prac

Decyzja jury jest ostateczna i po jej podjęciu nie będzie prowadzona żadna korespondencja. Po podjęciu decyzji trzydziestu zwycięzców wyłonionych przez jury zostanie powiadomionych o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każda fotografia, która wejdzie do etapu selekcji finałowej, musi być udostępniona w wysokiej rozdzielczości, w przeciwnym razie może zostać zdyskwalifikowana.

Oszustwa

Uczestnicy proszeni są o uczciwy udział w konkursie i o szacunek dla innych uczestników. Każdy uczestnik, który w oparciu o uzasadnione przesłanki będzie podejrzewany o oszustwo, w tym między innymi o nieuczciwe pozyskiwanie głosów, zostanie zdyskwalifikowany z udziału w konkursie, a jego prace zostaną usunięte.

W tej sprawie nie będzie prowadzona żadna korespondencja.

Nagrody

30 wybranych prac zostanie zaprezentowanych w ramach mobilnej wystawy fotograficznej, która będzie pokazywana w całej Europie. Będzie ponadto promowana za pośrednictwem kanałów informacyjnych Komisji Europejskiej (strona internetowa, media społecznościowe).

Akceptacja Regulaminu Konkursu

Biorąc udział w niniejszym konkursie fotograficznym, uczestnicy zobowiązują się przestrzegać Regulaminu Konkursu, w tym zasad dotyczących gwarancji praw autorskich do prac.

Warunki

Warunki Zdjęcie numer 1 w artykule: Konkurs fotograficzny - EU in my Region . Zapraszamy do udziału!

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski