Przejdź do treści.

Menu

25 Kwietnia 2018r. w Centrum Wdrażania I Promocji Innowacji w Olsztynie zostały podpisane z Marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem oraz Wicemarszałkiem Mironem Syczem umowy na dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Trzynaście umów dotyczy rozbudowy i modernizacji instytucji kultury, jedna – infrastruktury drogowej w powiecie elbląskim, dwie infrastruktury dydaktycznej szkół wyższych.

Umowę na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo - Sierpin – Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie w imieniu powiatu elbląskiego podpisali Starosta Maciej Romanowski, Wicestarosta Zbigniew Lichuszewski oraz Skarbnik Edwarda Mazurkiewicz. Planowany termin realizacji inwestycji to przełom 2018 i 2019 roku.

Wartość projektu:  13.211.665,35zł

Wydatki kwalifikowalne: 13.009.545,60zł

Wartość dofinansowania: 6.823.506,67zł

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania RPWM.07.02.02 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM).

Zakres robót w ramach projektu obejmuję:

- rozbudowę i przebudowę drogi dł. 7,75 km o pow. 50580m2 z poszerzeniem jezdni do 6m, wzmocnieniem konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3 o nośności 100kN i korektą geometrii trasy

- budowę 5 zatok autobusowych o pow. 520m2 i 125m2 miejsc parkingowych oraz 3450 m2 chodników w miejsc.

- budowę oraz przebudowę zjazdów do posesji (5560m2 bitumicznych i 1350m2 z kostki brukowej)

- budowę 620m przepustów pod zjazdami oraz 72,5m pod koroną drogi

- budowę w ramach odwodnienia, sieci kanalizacji deszczowej Ø315 - 330,5 m i Ø250 383,5 w miejsc. Przezmark oraz odtworzenie lub remont rowów spławnych bądź rozsączająco - odparowujących na całym odcinku,

- budowę 7 kpl. doświetlenia (przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych)

- wykonanie 2100m2 oznakowania poziom. i 120 szt. nowego oznakowania pion. drogi

- wykonanie poboczy o pow. 12500m2

- wykonanie 100m barier sprężystych i 110m barier wygrodzeniowych

- wykonanie trawnika - konstrukcja warstwa ziemi urodzajnej 10cm

- przebudowę. skrzyżowania dr. woj. nr DW509 (włącz. drog DP1140N)

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski