Przejdź do treści.

Menu

Aktualności  z serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020:

•  Interesuje Cię dofinansowanie na trasy rowerowe?

Zamierzasz zająć się budową, modernizacją i oznakowaniem ścieżek lub tras rowerowych czy  przeprowadzić inne roboty budowlane, które zapewnią bezpieczne przemieszczenie się turysty rowerowego?

Aplikuj po środki, które są dostępne w naborze nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-012/17, z  Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów!

Sprawdź Regulamin i znajdź pełną informację o konkursie

•  Jesteś podmiotem działającym, w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy?

Dofinansowanie na wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym możesz uzyskać w konkursie z poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn, nr RPWM.11.01.02-IZ.00.28-002/17.

Zapoznaj się z  Regulaminem konkursu oraz szczegółami naboru.

 

Zobacz także!

Organizatorzy zapraszają do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach.

Tematy szkoleń:

•  Pomoc publiczna w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020)

Terminy: 22.11.2017, 29.11.2017, 30.11.2017, 1.12.2017

•  Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w projektach EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020)

Terminy: 21.11.2017, 28.11.2017

•   Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w projektach EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020)

Terminy: 20.11.2017, 27.11.2017

Ilość miejsc ograniczona.

Więcej informacji: www.rpo.warmia.mazury.pl 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski