Przejdź do treści.

Menu

Podczas XXII sesji Rady Powiatu w Elblągu, która odbyła się 27 kwietnia br. radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2016.

Sesja rozpoczęła się od miłego akcentu. Przewodniczący Ryszard Zagalski i starosta Maciej Romanowski wręczyli statuetkę Michałowi Werońskiemu, laureatowi Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Następnie okolicznościową statuetkę z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa otrzymała Celina Sokołowska - sołtys Węziny, gmina Elbląg.

W obszernej części informacyjnej sesji starosta Maciej Romanowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 31 marca 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r.

Komendant Miejski Policji w Elblągu Robert Muraszko przedstawił informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w 2016 roku.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu Łukasz Kochan poinformował o stanie bezpieczeństwa Powiatu Elbląskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku.

Sprawozdanie Placówki Straży Granicznej w Elblągu za rok 2016 złożył komendant Arkadiusz Kulik.

Raport o stanie sanitarnym powiatu elbląskiego rok 2016 złożył Marek Jarosz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu.

Iwona Radej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawiła informację za rok 2016 dotyczącą wykorzystania środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i PFRON na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy a także informację dotyczącą limitu i podziału środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programów aktywizujących lokalny rynek pracy na 2017 rok. Dokonała również podsumowania sytuacji na rynku pracy w powiecie elbląskim za 2016 rok.

Stanisław Sołowiej, inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego Starostwa Powiatowego, przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Elbląskiego za 2016 rok.

Z kolei Ryszard Zając, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, poinformował na temat wyboru zadań do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2018 rok.

Radni podjęli także dziewięć uchwał, zgodnie z wcześniej przyjętym porządkiem obrad.

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski