Przejdź do treści.

Menu

W piątek 30 grudnia 2016r. odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu w Elblągu. Na posiedzeniu Rady Powiatu w Elblągu uchwalony został budżet Powiatu Elbląskiego na rok 2017. Za projektem uchwały budżetowej głosowali wszyscy obecni na sali radni (16 osób). Budżet powiatu to 56,4 mln złotych po stronie dochodów i 58,0 mln po stronie wydatków.

            Na ręce Pani Reginy Stelmaczonek – Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka” z Pasłęka została wręczoną nagroda Starosty Elbląskiego, „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego” – edycja 2016. Radni Rady Powiatu przyjęli sprawozdanie Pana Starosty Macieja Romanowskiego z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu  za okres od 02.12.2016r. do 30.12.2016r. Ponadto wysłuchano sprawozdania Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na temat oceny stanu technicznego urządzeń melioracyjnych i osłony przeciwpowodziowej powiatu elbląskiego w oparciu  o okresowe kontrole wykonane w 2016 roku.

            Radni  Rady Powiatowej w Elblągu podjęli 8 Uchwał:

  1. uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XI/87/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2016-2029.
  2. uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XI/88/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016.
  3. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
  4. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2029.
  5. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.
  6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego, położonej w obrębie Gronowo Górne gmina Elbląg oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 49/2 o pow. 0,8374 ha.
  7. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Starosty Elbląskiego dla uzdolnionej młodzieży będącej uczniami szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.
  8. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu  zbiorowego dla Powiatów: Elbląskiego, Braniewskiego i Nowodworskiego".

 

 

Filmy publikujemy dzięki uprzejmości telewizji TRUSO.tv

 

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski