Przejdź do treści.

Menu

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach Programu w 2017 roku realizowane będą następujące obszary:

 • Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania.

Adresaci pomocy: powiat lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Kwota dofinansowania: do 150.000,00 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą.

           

 • Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Adresaci pomocy: gminy, powiat oraz organizacje pozarządowe.

Kwota dofinansowania: do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, jednak nie więcej niż 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą.

 • Obszar D - likwidacja barier transportowych.

Adresaci pomocy: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Kwota dofinansowania:

jednak nie więcej niż:

- 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą dla placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

- 80% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą dla warsztatów terapii zajęciowej.

 • Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

  Adresaci pomocy:     gminy, powiat oraz organizacje pozarządowe.

Kwota dofinansowania: do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych - jednak nie więcej niż 20% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą.

 • Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

  Adresaci pomocy: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Kwota dofinansowania: do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji.

 • Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

  Adresaci pomocy:     powiat.

Kwota dofinansowania: proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi - jednak nie więcej niż 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą.

        

         Projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie nie mogą posiadać:

 1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
 3. wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

            Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w terminie do dnia 20 lutego 2017 roku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ul. Komeńskiego 40.

            Wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku bezpośrednio w Oddziale PFRON, właściwym dla miejsca realizacji projektu.

            Szczegółowe informacje dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w tym:

 1. treść „Programu wyrównywania różnic między regionami III”;
 2. kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku wraz z załącznikami;
 3. procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III wraz z załącznikami;
 4. aktualne komunikaty dotyczące Programu

dostępne są na stronie: www.pfron.org.pl; zakładka: Programy i zadania PFRON; Programy i zadania realizowane obecnie; Program wyrównywania różnic między regionami III w 2017 roku.

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski