Przejdź do treści.

Menu

DOTACJE NA INNOWACJE Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 6.2.2 , Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Typ beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego.
Max kwota dofinansowania: 650 tys. PLN na projekt.
Instytucja zarządzająca: Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Termin: przewidziano 4 rundy aplikacyjne: luty, maj, sierpień, październik 2010 r.
Poddziałanie zakłada dofinansowanie wstępnego przygotowania dużych, atrakcyjnych działek przeznaczonych pod inwestycje. W ramach poddziałania wsparcie finansowe mogą uzyskać jednostki, które zrealizują projekty związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych o powierzchni, co najmniej 40 ha. Wspierane są projekty obejmujące przygotowanie w zależności od zapotrzebowania) dokumentów dotyczących:
, koncepcji zagospodarowania terenu, w tym oceny stanu infrastruktury technicznej, analizy kosztowej uzbrojenia,
, kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych,
, studium wykonalności, w tym raport o barierach inwestycyjnych,
, klimatu inwestycyjnego dla danej lokalizacji,
, harmonogramów procesu inwestycyjnego,
, analizy formalno-prawnej nieruchomości,
, analizy kosztowej makroniwelacji,
, oddziaływania na środowisko naturalne,
a także projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w zakresie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:
www.mg.gov.pl/fundusze/POIG/dzialania/dzialanie+622

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski