Przejdź do treści.

Menu

W dniu 25 czerwca 2009 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Zespołem Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka z siedzibą w Pasłęku. Podpisanie porozumienia odbyło się podczas jubileuszowego setnego posiedzenia Senatu PWSZ w Elblągu.

Dążąc do zacieśnienia stosunków między społecznością akademicką PWSZ w Elblągu a społecznością uczniowską ZSEiT w Pasłęku, strony zobowiązały się wspierać wzajemne kontakty obu społeczności, jak również wizyty organizacji szkolnych, uczelnianych) reprezentujących naukę, kulturę i sport.

W ramach umowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zadeklarowała jak najszerszą pomoc uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka w Pasłęku głównie klasom o profilach pedagogiczno-psychologicznym i grafik komputerowy) w zakresie merytorycznego wsparcia w opracowaniu programów edukacyjnych, prowadzenia zajęć w klasie LO z zakresu pedagogiki, psychologii i informatyki czy też możliwości uczestnictwa uczniów w kursach informatycznych kończących się certyfikatami w ramach istniejących na Uczelni akademiach Cisco, Microsoft na identycznych zasadach jak studenci. Dodatkowo w porozumieniu zawarto zobowiązanie dotyczące popularyzacji kształcenia w zakresie szeroko rozumianej edukacji pedagogiczno-psychologicznej w formie , np. dostępu do akademickich wykładów wszystkim chętnym uczniom oraz możliwości udziału uczniów w konferencjach naukowych organizowanych przez Instytut Pedagogiczno-Językowy.

Obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ma zawartych sześć tego typu umów. Do tej pory podpisano porozumienia z: I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, II Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu, Zespołem Szkół Ekonomicznych w Elblągu oraz Zespołem Szkół Mechanicznych w Elblągu.Obecna umowa jest o tyle wyjątkowa, że została po raz pierwszy zawarta ze szkołą spoza miasta Elbląga. Uczelnia planując swój rozwój nie zapomina o rozwoju współpracy ze szkołami średnimi, dlatego też stara się poszerzyć tę współpracę na cały region. W dobie kryzysu Uczelnia stara się na tyle na ile jest w stanie wesprzeć edukację w szkołach średnich, a jednocześnie zachęcić młodzież do kontynuacji nauki.

Zdjęcie numer 1 w artykule: Porozumienie o współpracy pomiędzy ZSEiT w Pasłęku a PWSZ w Elblągu

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Połącz się z tłumaczem

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski