Przejdź do treści.

Menu

Z informacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2009 r. w województwie warmińsko-mazurskim wynika, że powiat elbląski znalazł się na trzecim miejscu pod względem procentowego udziału zdających, którzy otrzymali świadectwo maturalne. Średnia dla powiatu elbląskiego wyniosła 82% i jest wyższa o 3 punkty procentowe od średniej wojewódzkiej, która wyniosła 79% i średniej krajowej o 4 punkty procentowe, która wyniosła 78%. Innych informacji w ujęciu powiatami Okręgowa Komisja Egzaminacyjna jeszcze nie udostępniła.

Ogólnie należy stwierdzić, że zdawalność egzaminu maturalnego przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu elbląskiego była dobra, wyższa od średniej wojewódzkiej i średniej krajowej. Wynik 82% trzeci w województwie gdy około 50% uczniów stanowią uczniowie z obszarów wiejskich, mających utrudniony dostęp do nauki dojazdy, generalnie gorsza sytuacja materialna od uczniów z dużych miast) świadczy, że placówki oświatowe powiatu dysponują dobrą kadrą dydaktyczną i dobrą bazą dającą możliwość kształcenia na wysokim poziomie.

Na wynik ten w ocenie samorządu powiatowego składa się także duża liczba zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych, dających możliwość uzyskania nowych kwalifikacji) realizowana w ramach środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Ogólna wartość projektów to kwota około 1 700 000 zł, a uzyskana kwota dofinansowania to blisko 1 600 000 zł.

Część projektów została już zrealizowana, część jest w trakcie realizacji, a na kilka kolejnych przygotowywana jest stosowna dokumentacja celem podpisania umów. Kilka projektów jest w trakcie opracowywania. Pod względem ilości projektów i wielkości pozyskanych środków, w tym odniesieniu do ilości uczniów, powiat elbląski plasuje się w czołówce wojewódzkiej.

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Połącz się z tłumaczem

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski