preloader
Przejdź do treści.

Menu

XV sesja Rady Powiatu w Elblągu

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2019-11-29 10:00

P O R Z Ą D E K   O B R A D

XV sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 10.00

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 

 

1.         Otwarcie sesji.

2.         Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.         Składanie na piśmie interpelacji i zapytań radnych.

4.         Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 25 października 2019 r. do 29 listopada 2019 r.

5.         Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

5.1       projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.

5.2       projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.  

5.3       w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

5.4       projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 04 października 2019 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację tych zadań.

5.5       w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Orle Gniazdo” w Marwicy.

5.6       projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/74/2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy, utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku oraz zmiany statutu Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy.

5.7       w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku ze struktur Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Powiatu Elbląskiego oraz nadania mu statutu.

5.8       projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/65/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 09 września 2016 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie.

5.9       projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektóre inne składniki wynagrodzenia oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.

5.10     w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

5.11     w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Elbląski prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 159/2, położonej w obrębie Stegny, gmina Pasłęk.

5.12     w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblągu na 2020 rok.

6.         Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

7.         Sprawy różne.

8.         Zakończenie sesji.

 
 

Terminy

  • 2019-11-29 10:00

Lista uczestników

 Brak uczestników 
 

Wspierane przez iCagenda

Zarządzanie Kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski