Przejdź do treści.

Menu

XIII sesja Rady Powiatu w Elblągu

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2019-10-04 10:00

P O R Z Ą D E K   O B R A D

XIII sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 04 października 2019 r. o godz. 10.00

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 

 

1.         Otwarcie sesji.

2.         Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.         Składanie na piśmie interpelacji i zapytań radnych.

4.         Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 10 września 2019 r. do 04 października 2019 r.

5.         Sprawozdanie z działań podejmowanych w 2018 roku przez Nadzory Wodne realizujące zadania na terenie powiatu elbląskiego.

6.         Rynek pracy w powiecie elbląskim w I półroczu 2019 r.

7.         Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

7.1       projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.

7.2       projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.  

7.3       w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie Powiatu Elbląskiego i nie stanowiącym jego wyłącznej własności.

7.4       w sprawie przyjęcia „Raportu obejmującego lata 2016-2018 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu elbląskiego”.

7.5       projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/82/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

7.6       w sprawie ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych za usługi przewozowe w powiatowych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej

organizowanych przez Powiat w Elblągu.

7.7       w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Elbląskiego.

7.8       projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/92/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 10 września 2019 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację tych zadań.

7.9       w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

8.         Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

9.         Sprawy różne.

10.       Zakończenie sesji.

 
 

Terminy

  • 2019-10-04 10:00

Lista uczestników

 Brak uczestników 
 

Wspierane przez iCagenda

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski