preloader
Przejdź do treści.

Menu

XI sesja Rady Powiatu w Elblągu

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2019-08-23 10:00

P O R Z Ą D E K   O B R A D

XI sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 23 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 

 

1.         Otwarcie sesji.

2.         Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.         Składanie na piśmie interpelacji i zapytań radnych.

4.         Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 26 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.

5.         Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

5.1       projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.

5.2       projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.  

5.3       w sprawie zmiany uchwały nr IX/63/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Powiatowi Elbląskiemu i jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

5.4       projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/74/2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Marwicy, utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku oraz zmiany statutu Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy.

5.5       w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendiów Starosty Elbląskiego dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.

5.6       w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektóre inne składniki wynagrodzenia oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.

5.7       w sprawie ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych za usługi przewozowe w powiatowych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej

organizowanych przez Powiat w Elblągu.

5.8       w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

5.9       w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Elbląskiego.

5.10     w sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego (liczba projektów uchwał będzie znana po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Odznaki w dniu 19.08.2019 r.)

6.         Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

7.         Sprawy różne.

8.         Zakończenie sesji.

 
 

Terminy

  • 2019-08-23 10:00

Lista uczestników

 Brak uczestników 
 

Wspierane przez iCagenda

Zarządzanie Kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski