preloader
Przejdź do treści.

Menu

XXVII sesja Rady Powiatu w Elblągu

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2017-10-27 10:00

P O R Z Ą D E K    O B R A D

XXVII sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 27 października 2017 r. o godz. 10.00

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Wręczenie podziękowania dla Pani Ewy Nisiewicz Prezesa Fundacji „Teraz My” w Sąpach.

4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu w Elblągu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 08 września 2017 r. do 27 października 2017 r.

7. Informacja o stanie środowiska na obszarze Powiatu Elbląskiego w roku 2016.

8. Informacja nt. rynku pracy w Powiecie Elbląskim w I półroczu 2017 r.

9. Informacja Starosty Elbląskiego z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Elblągu z analizy oświadczeń majątkowych Radnych za 2016 rok.

11. Projekty uchwał Rady Powiatu:

11.1 projekt uchwały Rady Powiatu w Elblągu zmieniającej uchwałę Nr XIX/102/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2029.

11.2 projekt uchwały Rady Powiatu w Elblągu zmieniającej uchwałę Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.

11.3 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2020”.

11.4 projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/56/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 września 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2017 na realizację tych zadań.

11.5 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół w Pasłęku w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.

11.6 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36.

11.7 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku ul. Westerplatte 20.

11.8 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gimnazjum dla Dorosłych w Szkołę Podstawową dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku ul. Westerplatte 20.

11.9 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim 82A, gm. Tolkmicko.

11.10 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół w Pasłęku ul. Zwycięstwa 28.

11.11 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim 82A, gm. Tolkmicko.

11.12 w sprawie włączenia Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim 82A, gm. Tolkmicko.

11.13 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

11.14 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” zmienioną uchwałą Nr XIII/33/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 marca 2016 r.

11.15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu zs. w Pasłęku.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie sesji.

 
 

Terminy

  • 2017-10-27 10:00

Lista uczestników

 Brak uczestników 
 

Wspierane przez iCagenda

Zarządzanie Kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski