preloader
Przejdź do treści.

Menu

25 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Działacza Kultury. W świetlicy wiejskiej w Majewie gmina Milejewo) spotkali się społeczni działacze kultury z powiatu elbląskiego, dyrektorzy jednostek kultury, przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatu elbląskiego.

Po okolicznościowych wystąpieniach starosty Sławomira Jezierskiego i wójta gminy Milejewo Ryszarda Janusza, wręczone zostały honorowe odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Marii Borowej z gminy Godkowo, Mirosławie Prystupie z gminy Markusy i Ryszardowi Zającowi z gminy Młynary.

Następnie starosta Sławomir Jezierski i przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Zagalski wręczyli tegoroczne Nagrody Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Otrzymali je: Michał Fedak gm. Rychliki Zygmunt Prończyk gm. Pasłęk Maria Ramsz gm. Milejewo Marlena Szwemińska gm. Gronowo Elbląskie Roland Szymankiewicz gm. Pasłęk) oraz Zespół Ludowy „Karszewianki” gm. Młynary) i Zespół „Melodie z Godkowa” gm. Godkowo).

W części artystycznej goście mogli zobaczyć urocze występy dzieci z Przedszkola Samorządowego w Milejewie a także z Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Pomorskiej Wsi. Szczególnie zapadł w pamięci widzów pełen emocji spektakl pod tytułem „Dziwny jest ten świat...”, przygotowany przez młodzieżową grupę teatralną „No Name” działającą przy Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Ogrodnikach. Poza oficjalnym programem krótki występ dał również nagrodzony Zespół „Melodie z Godkowa”.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac przygotowanych przez Ponadlokalną Świetlicę Środowiskową w Pomorskiej Wsi, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Kamiennika Wielkiego, wieś Zalesie oraz Świetlicę ze Stoboi.

Sylwetki laureatów odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Maria Borowa gm. Godkowo) – jest nauczycielką z 27-letnim stażem pracy. Prowadzi społecznie artystyczne koła zainteresowań. W ramach takich zajęć dzieci rozwijają swoje talenty i zainteresowania, uczestniczą w życiu środowiska lokalnego, prezentując swój dorobek przy okazji świąt i uroczystości. Szczególne osiągnięcia przyniosła jej praca artystyczna z chórem dziecięcym „Promyk”, zespołem wokalno-tanecznym „Pląs” oraz zespołem wokalnym „Nutki”.

Mirosława Prystupa gm. Markusy) – jest kierownikiem i aktywnym członkiem Zespołu Pieśni i Tańca „Szuwary”, z którym osiągnęła wiele sukcesów, m.in. trzykrotne zdobycie nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach; zajęcie I miejsca w Międzynarodowym Przeglądzie Działalności Artystycznych w Radymnie; zdobycie IV miejsca w kategorii tańca ludowego w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Anglii.

Zespół od wielu lat jest współorganizatorem licznych imprez okolicznościowych w gminie Markusy. Pani Prystupa ma także doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania z różnych źródeł zewnętrznych na realizację projektów służących upowszechnianiu kultury i zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Ryszard Zając gm. Młynary) – w latach 1988 – 2010 był dyrektorem Ośrodka Kultury w Młynarach, który tworzył od podstaw. Swoja pracą przyczynił się do rozwoju tej obecnie wiodącej w powiecie elbląskim jednostki. Jest pomysłodawcą i autorem projektów wszystkich przedsięwzięć kulturalnych, odbywających się na terenie gminy Młynary. Kilka z nich rozwinęło się do rangi przedsięwzięć ogólnopolskich, np. Plener plastyczny „Bliżej Natury”, Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych, Młynary Blues Festiwal.

Pan Zając jest inicjatorem, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Młynar. Stowarzyszenie aktywnie wspiera i współorganizuje życie kulturalne gminy Młynary, skutecznie pozyskując zewnętrzne środki finansowe na realizację swoich projektów.

Za swoją działalności społeczną był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Obecnie pełni funkcję Burmistrza Młynar.

Sylwetki laureatów Nagrody Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2012

Michał Fedak gm. Rychliki) – od 1997 r. pracuje jako nauczyciel w szkole w Rychlikach. Dał się poznać jako osoba pełna pasji, zaangażowania oraz zrozumienia dla drugiego człowieka. Pracuje z młodzieżą uzdolnioną artystycznie, prowadząc tzw. edukację teatralną. Przygotowuje i organizuje występy wokalne, recytatorskie i muzyczne. Prowadzi naukę gry na instrumentach muzycznych. Jego podopieczni zajmują wysokie lokaty w regionalnych konkursach artystycznych.

Tworząc wydarzenia teatralno-muzyczne propagujące lokalną kulturę zajmował się też pozyskiwaniem funduszy unijnych na zajęcia dla dzieci i młodzieży i ich aktywizację w dziedzinie sztuki. Był założycielem zespołu muzycznego „Potok” oraz zespołu lokalnego „Chór wujów”, który uświetniał swoimi występami lokalne uroczystości, takie jak 700-lecie Rychlik czy Dożynki Powiatowe. Sprawuje opiekę nad zespołem „Prawdziwy Styl Warmińskiego Podwórka”, z którym właśnie przygotowuje wydanie płyty. Śpiewa też w chórze gminnym „Buczyna”.

Zespół Ludowy „Karszewianki” gm. Młynary) – powstał w 2009 r. Skład zespołu obejmuje kilka pokoleń – członkiniami są babcie, córki i wnuczki. Stroje dla zespołu zaprojektowały i wykonały samodzielnie jego członkinie. Pierwszy występ odbył się podczas Dożynek Powiatowych w Pasłęku, następnie zespół koncertował na licznych imprezach gminnych, regionalnych i ogólnopolskich.

Zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach i przeglądach zespołów folklorystycznych, m.in. w 2010 r. wyróżnienie w Przezmarku, w 2011 r. I miejsce w kategorii występy wokalne na Przeglądzie Dorobku Kulturowego Obszaru LGD Wysoczyzna Elbląska.

Zespół „Melodie z Godkowa” gm. Godkowo) – powstał w 2007 r. Wykonuje bogaty repertuar, w tym pieśni patriotyczne, religijne, ludowe. Swoimi występami uświetnia wiele gminnych imprez okolicznościowych. Reprezentował również z powodzeniem gminę Godkowo na Dożynkach Powiatowych, Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Stawigudzie, Wojciechowym Przeglądzie Chórów w Świętym Gaju, Przeglądzie Kultury Mniejszości Narodowych w Młynarach oraz wielu innych festynach i imprezach w regionie.

W pracę na rzecz zespołu jego członkowie wkładają wiele serca i zaangażowania, poświęcając swój wolny czas.

Zygmunt Prończyk gm. Pasłęk) - w 1969 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. W latach 1970-1975 pracował jako instruktor plastyki w Powiatowym Domu Kultury w Pasłęku. W 1975 r. podjął pracę w Teatrze Dramatycznym w Elblągu jako scenograf i w latach 1979-1983 studiował malarstwo w PWSP w Gdańsku. Przez 25 lat pracy w charakterze scenografa opracował około 50 projektów scenografii do sztuk teatralnych i spektakli. Jest czynnym członkiem ZPAP, wystawia swoje prace w kraju i za granicą – indywidualnie i zbiorowo. Prowadził warsztaty malarskie w Młynarach. Inspirują go Żuławy i charakterystyczne w ich pejzażu wierzby, trawy i rośliny wodne. Wspiera działalność Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.

Posiada Srebrny Krzyż Zasługi a w ubiegłym roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mu odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Maria Ramsz gm. Milejewo) – od 24 lat zaangażowana w pracę na rzecz upowszechniania kultury w gminie Milejewo. Ma niezwykle cenny talent do budzenia wśród swoich wychowanków zainteresowania kulturą. Rodzice jej podopiecznych sami coraz liczniej angażują się w organizowanie życia kulturalnego gminy. Współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi przy organizacji festynów i imprez okolicznościowych, takich jak Gminny Przegląd Jasełek, Festyn Dnia Rodziny, Dzień Strażaka, Familejada Szkolna, bale karnawałowe i wielu innych.

Marlena Szwemińska gm. Gronowo Elbląskie) – od 2009 r. mieszkanka Oleśna, w którym podjęła się pracy społecznej na rzecz lokalnego środowiska. Inicjatorka powołania Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem”, którego została prezesem. Wspiera rozwój kulturalny dzieci i młodzieży, organizując letnie wakacje ze sztuką oraz zimowe ferie dla dzieci. Angażuje przy tym dorosłych mieszkańców Oleśna i Gronowa Elbląskiego. Zorganizowała wiele imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, takich jak Noc Świętojańska w Oleśnie, Pożegnanie Lata 2011. Pozyskała fundusze na rewitalizację terenu wokół zabytkowej kapliczki w Oleśnie, a także na budowę wiaty z przeznaczeniem na lokalne imprezy kulturalne. Zorganizowała w Oleśnie artystyczne spotkania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, udostępniając własną stodołę na zajęcia z arteterapii. Organizowała wystawy lokalnych artystów w Oleśnie, Aniołowie i na Jarmarku Dominikańskim.

Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, propagując rozwój artystyczny osób niepełnosprawnych. Organizowała i uczestniczyła w wielu seminariach i warsztatach dla nauczycieli i terapeutów osób niepełnosprawnych, gdzie prowadziła zajęcia z zakresu arteterapii.

Roland Szymankiewicz gm. Pasłęk) – od 1985 r. jest członkiem orkiestry dętej przy OSP w Zielonce Pasłęckiej. Od 1999 r. udziela się również muzycznie w zespole „No Problem”. Swoimi występami uświetnia wiele lokalnych i powiatowych uroczystości oraz świąt kościelnych. Poświęca swój wolny czas graniu w orkiestrze i zespole. Podczas prób stara się zachęcić do działalności kulturalnej młodsze pokolenia i kształtować ich wrażliwość muzyczną. Jest zwolennikiem wychowania przez muzykę, o czym świadczy choćby fakt, że jego córka i syn są również członkami orkiestry dętej.

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 8 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 9 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 10 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 11 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 12 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 13 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 14 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 15 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 16 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 17 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 18 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 19 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 20 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 21 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 22 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 23 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 24 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Zdjęcie numer 25 galerii dla artykułu: Powiatowy Dzień Działacza Kultury

Zarządzanie Kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski