Przejdź do treści.

Menu

13 listopada 2019 r. uczniowie klas o profilu przyrodniczo-medycznym Zespołu Szkół w Pasłęku uczestniczyli w wykładzie zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu. Dr Agata Rychter wygłosiła prelekcję pt. ,,Bioróżnorodność i jej ochrona na terenie powiatu elbląskiego”.

Pani doktor zaprezentowała słuchaczom bogactwo flory i fauny naszego powiatu oraz uzasadniła konieczność jej ochrony. Uczniowie zostali zapoznani również formami przyrody, którymi objęte są najcenniejsze ekosystemy oraz gatunki występujące w naszej okolicy.

Podczas wizyty na uczelni młodzież została oprowadzona i zapoznana z wyposażeniem laboratoriów, w których odbywają się zajęcia dla studentów. Wykład, który przez uczniów został oceniony jako ciekawy i bardzo pouczający, odbył się w ramach realizowanego w szkole projektu „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr projektu RPWM.02.02.01-28-0018/17).

Niebawem odbędą się następne tego typu zajęcia, tym razem z chemii.

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski