preloader
Przejdź do treści.

Menu

W dniu 05.10.2019r.w Domu Działkowca ROD im. Kosynierów Gdyńskich w Elblągu odbyły się Okręgowe Dni Działkowca Elbląg 2019. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Okręgowego Zarządu w Elblągu oraz odśpiewania Hymnu Polski i PZD „Zielona Rzeczpospolita”. Następnie głos zabrał Prezes Okręgu PZD w Elblągu p. Zygmunt Wójcik, który przywitał przybyłych na uroczystość Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, członków Okręgowej Rady i Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zasłużonych działaczy ROD, działkowców oraz zaproszonych gości. W swoim wystąpieniu zawarł krótki rys historyczny na temat powstania i istnienia ogrodów działkowych na terenie okręgu, podkreślając szereg istotnych momentów, które mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania ogrodów działkowych. Następnie nawiązał do tradycji obchodów Dni Działkowca i stwierdził, że jest to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla wszystkich działkowców. Przekazał także pozdrowienia od Prezesa PZD p. Eugeniusza KONDRACKIEGO, który nadał zasłużonym dla naszego stowarzyszenia medale 120 lecia, okolicznościowe odznaki związkowe i podziękowania za ich trud i wytrwała pracę. Na zakończenie uczczono minutą ciszy pamięć o tych kolegach i koleżankach działkowcach, którzy odeszli na wieczny spoczynek min. b. Prezesa Okręgu PZD w Elblągu Antoniego Dalaka. Patronat honorowy nad obchodami objęli Prezydent Elbląga Pan Witold Wróblewski oraz Starosta Elbląski Pan Maciej ROMANOWSKI.

W imieniu uczestników obchodów Prezes Okręgu p. Zygmunt Wójcik przywitał przybyłych na uroczystość gości w tym m.in.: Senatora RP Jerzego Wcisłę, członka Rady Krajowej PZD kol. Piotra Gadzikowskiego reprezentującego Pana Prezesa Eugeniusza Kondrackiego, Sekretarza Miasta Elbląga Artura Zielińskiego reprezentującego Prezydenta Elbląga p. Witolda WRÓBLEWSKIEGO, Wójta Gminy Elbląg Zygmunta Tucholskiego, Komendanta Straży Miejskiej w Elblągu Arkadiusza Kulika, przedstawicieli Policji Miejskiej w Elblągu, Elposter Jolanta Olszewska, a także Prezesów ROD, zasłużonych działaczy  i działkowców , laureatów konkursów „Wzorowa Działka i „Wzorowa Altana „ i innych. Po wystąpieniu Prezesa Okręgu prowadzący uroczystość I Wiceprezes Okręgu Leszek Łapiński poprosił gości o zabranie głosu. Jako pierwszy zabrał głos przedstawiciel Patrona Obchodów Sekretarz Miasta Elbląga Artur Zieliński. W imieniu drugiego nieobecnego Patrona Starosty Elbląskiego Pana Macieja ROMANOWSKIEGO odczytano list gratulacyjny, w imieniu Prezesa PZD Eugeniusza KONDRACKIEGO  głos zabrał członek Rady Krajowej PZD kol. Piotr Gadzikowski, Senator RP Jerzy Wcisła oraz Komendant Straży Miejskiej Arkadiusz Kulik. Wszyscy mówcy podkreślali w swoich przemówieniach szczególną rolę i znaczenie ogrodów w przestrzeni lokalnej. Następnie prowadzący uroczystość odczytał listy gratulacyjne od zaproszonych gości, którzy nie mogli przybyć na naszą uroczystość w tym m.in. od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina,   Burmistrzów miast i wójtów z miejsc lokalizacji naszych ogrodów Pasłęka, Młynar, Gronowa Elbląskiego oraz pozdrowienia dla uczestników uroczystości od banków, firm i innych podmiotów m.in. od p. Stanisława Kotowskiego Prozamech, Banku Braniewsko - Pasłęckiego w Pasłęku, Banku spółdzielczego w Sztumie, Infotech i Elposter w Elblągu.

W kolejnej odsłonie uroczystości uhonorowano najbardziej zasłużonych Prezesów ogrodów , Przewodniczących Komisji Rewizyjnych PZD i działkowców oraz gości. W imieniu Prezesa PZD Pana Eugeniusza KONDRACKIEGO zasłużonym gościom, Prezesom z długoletnim stażem w kierowaniu Zarządami ROD i działkowcom Okręgu Elbląskiego, najwyższe odznaki związkowe wręczył członek Rady Krajowej PZD kol. Piotr Gadzikowski oraz Prezes Okręgu Zygmunt Wójcik.

Kolejnym zasłużonym wręczono rocznicowe dyplomy nadane przez Okręgową Radę PZD Elblągu, odznaczenia związkowe srebrne odznaki „Zasłużonego Działkowca” oraz wiele innych rocznicowych upominków ufundowanych przez Okręgową Radę PZD w Elblągu, samorządy miast gmin, patronów i sponsorów uroczystości. Do każdego wystąpienia wyróżnionych prowadzący I Wiceprezes okręgu Leszek ŁAPIŃSKI zapraszał po kolei patronów i innych gości. Zaproszonym gościom wręczono okolicznościowe dyplomy, torby okolicznościowe z wydawnictwami związkowymi, czapki z logo PZD oraz rocznicowe gadżety

Prezes Okręgu PZD w Elblągu Zygmunt Wójcik zwracając się do gości podkreślił, że zapewne nie jest to ostatnie słowo samorządów we wspieraniu potrzeb naszych ogrodów a w tym szczególnie pomoc ogrodom, które nie posiadają swoich siedzib i borykają się z wieloma innym problemami w zakresie infrastrukturalnym podobnie jak nasza siedziba Okręgu. Następnie dokonano oceny bogatej wystawy koszy dożynkowych i plonów z naszych ogrodów. Prowadzący I Wiceprezes Okręgu kol. Leszek ŁAPIŃSKI poprosił do komisji oceniającej niezależnych ekspertów z grona naszych gości, wraz z nowymi Wiceprezesami Okręgu  kol. Jackiem Nawrockim oraz Wiesławem Wiśniewskim. Podczas oceny oraz w ramach planowych przerw zespół muzyczny umilał uczestnikom czas ubarwiając je melodiami  z akcentami związanymi z ogrodami. Komisja wybrała trzy najlepsze kompozycje dożynkowe oraz stwierdziła, że wszyscy pozostali zasługują na wyróżnienie, co też uczyniono wręczając zwycięzcom oraz pozostałym okolicznościowe dyplomy, i torby upominkowe z wydawnictwami związkowymi, czapki   z logo PZD i słodyczami oraz rocznicowe gadżety.

W kolejnej odsłonie  Prezes Okręgu złożył gratulacje wręczając nagrody, dyplomy i wydawnictwa związkowe laureatom konkursu „Wzorowa Działka 2019 „ i Wzorowa Altana” w  2019 roku. Następnie prowadzący ogłosił, że osoby które przygotowały i ofiarowały z własnej inicjatywy po raz kolejny kilka rodzajów ciast dla uczestników dzisiejszych obchodów zostaną również nagrodzone za swój wysiłek i wkład w przygotowanie i organizację tej uroczystości wydawnictwami związkowymi oraz upominkami przekazanymi przez sponsorów, co też niezwłocznie uczyniono.

Po zakończeniu części oficjalnej w czasie przerwy zaproszeni goście zwiedzili salę tradycji ROD im. Kosynierów Gdyńskich. Z tej okazji skorzystało również ponad 3/4 uczestników naszej uroczystości.

Obchody zakończono wspólnym uroczystym poczęstunkiem w trakcie której podano obiad, ciasta, goszcząc się przy muzyce zespołu nagłaśniającego obchody „The Best” z Elbląga.

Potem wspólnie bawiono się i raczono różnymi specjałami przez kolejne godziny. W obchodach brało udział ponad 140 osób w tym Prezesi ROD, działacze, działkowcy, goście, członkowie kół zainteresowań, laureaci konkursów, organizatorzy oraz osoby wspierające nasz okręg.

Opracowanie : Zygmunt Wójcik

Zdjęcia : Jolanta Olszewska

 

Zarządzanie Kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski