preloader
Przejdź do treści.

Menu

Ukazał się „Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce za 2018 rok". Autorami tego rankingu są m.in.: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ranking ten został sporządzony na V Europejski Kongres Samorządów.

Zestawienie przygotowano na podstawie siedmiu wskaźników. Były to:

  1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem,
  2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,
  3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
  4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń,
  6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem,
  7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych.

W badaniu przeanalizowano kondycję finansową 2792 jednostek samorządu terytorialnego. Podzielono je według następujących kategorii: gmin wiejskich, gmin miejskich, gmin miejsko-wiejskich, miast na prawach powiatu oraz powiatów ziemskich.

W grupie 314 powiatów ziemskich Powiat Elbląski uplasował się na 151 miejscu. Dla porównania ościenne powiaty zajęły następujące miejsca: braniewski – 239, ostródzki – 256, malborski – 267.

 

eks

Zarządzanie Kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski