preloader
Przejdź do treści.

Menu

Informacja na temat zagrożenia powodziowego na terenie Powiatu Elbląskiego
na dzień 19.09.2017r.

Na skutek obfitych opadów deszczu na terenie Powiatu Elbląskiego doszło do podniesienia stanów wód w ciekach wodnych i rowach melioracyjnych oraz  licznych lokalnych podtopień.

 1. W godzinach porannych pozyskano informację z Miasta i Gminy Młynary o braku przejezdności dróg gminnych w miejscowościach: Ojcowa Wola, Gardyny, Kraskowo, Płonne, Mikołajki.  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego celem omówienia sytuacji powodziowej. W dniu dzisiejszym przeprowadzona zostanie wizja lokalna  w terenie i sporządzony wykaz obiektów zniszczonych.
 1. Zarząd  Dróg Powiatowych w Pasłęku poinformował o skutkach opadów deszczu w dniu 18.09.br. na drogach powiatowych Powiatu Elbląskiego:
 • zamknięty most w ciągu ulicy Zamkowej w Pasłęku, gm. Pasłęk,
  • zniszczony przepust oraz podmyta droga powiatowa nr 1163N w miejscowości Szymbory, gm. Godkowo,
  • zamknięta droga powiatowa nr 1185N Rychliki – Gołutowo, gm. Rychliki – (miejscowość Rychliki wyjazd w kierunku Gołutowa),
  • zamknięta droga powiatowa nr 1169N w miejscowości Zielno, gm. Pasłęk (zniszczony przepust).

Na chwilę obecną panujące wysokie stany wód nie pozwalają na dokonanie dokładnych oględzin i koniecznych napraw umożliwiających przejezdność ww.  dróg. Drogi monitorowane są na bieżąco trwa przegląd dróg i obiektów mostowych.

 1. Na terenie Gminy Elbląg cały czas prowadzony jest monitoring obwałowań trzech rzek - Kowalewki, Granicznej, Elszki a także rz. Wąskiej oraz kanału Elbląskiego, Wyspy Nowakowskiej oraz cieków położonych wokół jeziora Drużno.

Zgłoszone zostało zalanie ogródków działkowych położonych w miejscowości Jagodno – zalanie od potoku Kamionka – woda wystąpiła z koryta rzeki. Podtopiony został również teren posesji położonej w miejscowości Raczki Elbląskie 27B oraz w Nowinie 12.

Rolnicy z terenu gminy zgłaszają podtopienia oraz zalanie wiele hektarów pól upranych. Podtopiona została działka z budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy w Gronowie Górnym  ul. Szafirowa nr dz.140/4. Zalewana jest ona przez potok R-6  usytuowany w miejscowości Gronowo Górne ul. Perłowa. Zdarzenie zgłoszono do Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.

W lewym wale rzeki Wąskiej na wysokości budynku mieszkalnego Węzina 20 w korpusie wału doszło do wyrwy. O zdarzeniu poinformowano Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.  Na miejscu pracują: OSP Węzina, OSP Krzewsk, OSP Jelonki, jednostka straży pożarnej z Elbląga JRG 1, pracownicy firmy INSMEL. Uruchomiono Publiczną Szkołę Podstawową w Węzinie celem przygotowania posiłków dla osób biorących udział w akcji.

 1. W Gminie  Rychliki podejmowane są działania w kierunku wstępnego szacowania strat powstałych w wyniku ulewy oraz trwa  zabezpieczanie i udrożnianie miejsc newralgicznych (przepustów należących do gminy).
 1. Teren Miasta i Gminy Pasłek.  Poziom wody w rzece Wąskiej stopniowo opada, ale w dalszym ciągu jest on na poziomie wysokim i na godz. 10.20 wynosił 754cm. Obecnie prowadzone są  działania na odcinku ww. rzeki w miejscowości Rzeczna, gdzie rzeka wystąpiła z koryta kierując się w stronę m. Krosno. Trwa zabezpieczanie koryta rzeki.

Zarządzanie Kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski