preloader
Przejdź do treści.

Menu

Starostwo Powiatowe w Elblągu przystąpiło do realizacji projektu „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.
Proces wdrażania metody CAF 2006 i podejścia procesowego w wybranych urzędach administracji rządowej realizowany jest jako komponent projektu „Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej” w ramach Działania 5.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej”.
Projekt realizowany jest na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Metoda CAF powstała w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy ministrami krajów członkowskich UE, odpowiedzialnymi za administrację publiczną. CAF powstał m.in. po to, aby:
promować systemy zarządzania jakością w sektorze publicznym w państwach europejskich,
wspomagać dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami,
wprowadzać działania benchmarkingowe w sektorze publicznym w Europie.
Wspólna Metoda Oceny , CAF ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Model CAF udostępniany jest publicznie. Instytucje mogą korzystać z niego w sposób dowolny.
Metoda samooceny proponowana w ramach CAF opiera się na założeniu,
iż osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię, zarządzania zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania związków partnerskich, zasoby i procesy zarządzania zmianą. Dzięki niej organizacje wyrażające chęć wdrożenia systematycznego procesu doskonalenia swoich działań uzyskują proste, przystosowane do specyfiki sektora administracji publicznej, narzędzie samooceny.
Projekt obejmuje dwa działania , pierwsze , wdrożenie metody CAF 2006 i drugie , wdrożenie podejścia procesowego. Celem nadrzędnym całego projektu, jest upowszechnienie stosowania kompleksowego zarządzania jakością w urzędach administracji rządowej samorządowej a w dalszej perspektywie , projakościowa reorientacja stosowanego w nich modelu zarządzania i usprawnienie ich funkcjonowania. Osiągnięcie tych celów przyczyni się do podniesienia jakości usług publicznych, w tym usług świadczonych na rzecz obywateli i przedsiębiorców oraz poprawy wizerunku administracji rządowej i samorządowej.
Krystyna Skrzypek

Zarządzanie Kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski